SBD Faucet (18 Nisan 2018)

in tr •  2 years ago 

SBD kazanmak için bu yazıya oy vermeniz yeterlidir.


Günün sözü

Işıklar sönmüşse eğer, ay ışığını seyret. Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme, sen dağları seyret. Yenik düşüyorsan özlemlerine aldırma sakın… Sen kalbindeki o uçsuz bucaksız sevgiyi hisset.

MevlanaYazıdan elde edilen 100% SBD oy verenler arasında eşit olarak dağıtılır.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hey @yarisma, great post! I enjoyed your content. Keep up the good work! It's always nice to see good content here on Steemit! Cheers :)

This post has received a 0.05 % upvote from @speedvoter thanks to: @yarisma.

This post has been upvoted by @microbot with 6.6%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @microbot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount
You like to bet and win 20x your bid? Have a look at @gtw and this description!

This post has been upvoted by @millibot with 12.5%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @millibot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount
You like to bet and win 20x your bid? Have a look at @gtw and this description!

This post has been upvoted by @nanobot with 14.2%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @nanobot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount
You like to bet and win 20x your bid? Have a look at @gtw and this description!