Trproje Türkçe İçerikleri Desteklemeye Devam Ediyor

in #tr3 years ago

Trproje Steemit'te Türkçe içerik yazarlarını destekleyerek gelişimine devam ediyor. Proje kapsamında küratörler tarafından önerilen yazılar trproje, gezi, edebiyat, trliste, hosgeldin, C² hesaplarından oy desteği almaktadırlar. Ayrıca #tr tag kullanılan yazılar soteyapan bot tarafından rastgele oy verilerek desteklenmektedir.

Trproje Nedir

Trproje hesabı Türkçe yazıları destekleyen projeleri tek çatı altında toplamak amacıyla 18 Ocak 2019 tarihinde açıldı. Projenin başlıca amacı küratörler ve projeler tarafından önerilen yazılara oy desteği sağlamaktır. Şu anda Trproje çatısı altında @hosgeldin, @edebiyat, @gezi, @trliste ve @soteyapanbot projeleri yer almaktadır. İlerleyen dönemlerde daha fazla proje hesabını dahil ederek daha çok Türkçe içeriğin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Trproje Kurucuları Kimlerdir

Trproje ilk olarak @damla, @sahinadm, @sudefteri ve @baycan tarafından kuruldu. Gelişme aşamasında proje bünyesine dahil olan @hosgeldin ekibi üyeleri büyük emekler harcayarak projeyi ayakta tutma konusunda ellerinden geleni yaptılar. Şu anda hoşgeldin'de Trproje kurucuları ile birlikte aktif olarak çalışmalarını sürdüren isimler; @maonx, @avina, @etasarim ve @tahirozgen 'dir. Ayrıca, @soteyapanbot projesi ile dahil olan @steinhammer 'ın da Türkçe içerikleri desteklemek adına büyük emekler harcadığını eklemekte yarar var.

Hoşgeldin ve trproje'ye ilk dönemler büyük emekleri geçmiş ama bu sıralar ara vermiş olan arkadaşların isimleri ise şöyle; @tugbabeauty @kabasakal @revan746 @neokuduk. Kendilerine verdikleri emekler için tekrar teşekkür edip yoğunluklarını atlattıklarında geri döneceklerini umuyoruz.

Trproje Discord Sunucusu

Trproje discord sunucusunda projeler ve küratörler bir araya gelip Türkçe içerikleri desteklemek için çalışmalarını sürdürmektedirler. Burada başkalarına ait beğendiğiniz yazıları #post-oneri kanalından küratörlere önerebilirsiniz. Ayrıca kendi yazılarınızı önerebileceğiniz #self-promotion kanalı mevcuttur. Trproje discord sunucusunun davetiye linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Projeye steem power delegasyonunda bulunan ekip üyelerine ve ayrıca @realinfo ile @thales7 'ye çok teşekkür ederiz. Trproje desteklerinizle gelişmeye devam ediyor.

Emeği geçen herkese teşekkürler.

İçerik @damla tarafından hazırlanmıştır.

Sort:  

Projenin kuruclarına, ekipteki tüm arkadaşlara ve hatta yazmaktan ve paylaşmaktan vazgeçmeyen tüm steemit tr yazarlarına teşekkürler. Bu daha başlangıç diyelim :)

Bu projenin kurulmasında ve sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkürler. İnanıyorumki projemiz çok daha güçlü hale gelecek ve #tr topluluğunda içerik üreten herkese daha da güçlü bir şekilde destek olmaya devam edecektir..

Elinize saglik, guzel bir yazi olmus. Katilan, yardim eden, fikir ve emek veren herkese tesekkurler.

Ailenizin botu,
@soteyapanbot

Güzelim @trproje. Emek verenlerin kıymetini bilmek lazım. Tüm @trproje emekçilerine teşekkür ederim. Her şeyden evvel samimiyet ve dostça yaklaşımlarından ötürü hayran olduğumu belirtmek isterim. Sizleri çok seviyorum.

Her şey çok güzel olacak, diyorum arada bir. Tekrar ediyorum; her şey çok güzel olacak. Projemiz hayırlı olsun. :)

Hiçbir ayrıntıyı atlamadan tüm süreci ve süreçtekileri tek tek yazmışsınız, çok vefa dolu bir post olmuş :) Böyle bir projeyi hayata geçirdiğiniz için sizleri tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Saygılar.

Elinize saglık

Projede yer alan her bireyin katkıları için kendi adıma teşekkürü borç bilirim. Steemit platformunu Türk kullanıcılara daha güzel hale getirdiğiniz için hepinizin emeğine sağlık. Katıldığım günden bu yana, her ne kadar aşırı yoğun zamanlar geçiriyor olmamdan dolayı aktif olamasam da, sizlerin katkılarına şahit oluyorum.
@trproje Tr etkileti size minnettar 😊

okurken film şeridi gibi geçti; tüm konuşmalarımız, fikirlerimiz, ilk heyecanlar..
o kadar olmuş mu dedirtti sanki daha dün gibi:)

ekip arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum ve tabi ki bu güzel yazıyla bana o eski güzel günleri hatırlatan @damla'ya da.. 💐

Congratulations @trproje! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.
You made your First Comment
You got a First Reply

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account.
If you are a community leader and/or contest organizer, please join the Discord and let us know you if you would like to promote the posting of your community or contest.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by damla from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29655.59
ETH 1978.82
USDT 1.00
SBD 2.60