TrKasa Raporu 20 Mayıs 2018

in tr •  11 months ago

Trkasa Steemit'teki Türk topluluğunu üyelerini desteklemek amacıyla kullanılan bir kasa hesabıdır. Kasaya @trliste ve @tryardim hesaplarından aktarılan gelirler ve topluluk üyeleri tarafından yapılan bağışlar aktif üyelerin ve projelerin desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Trkasa Raporu 30 Nisan - 20 Mayıs 2018

TarihGelirGider
2018-05-065.000 STEEM anonsteem
@tryarisma hesap açılışı
2018-05-11@trliste 25.066 SBD
2018-05-1125.066 SBD @quraturk
projesine bağış
(trliste'den direkt transfer)
2018-05-1715.000 STEEM 3 Motive ekibi
üyesi için @treasureteam
bronz üyelik (@batuhoca,
@baycan, @junostar)
2018-05-190.100 steem @tryardim
hesap açılışı
2018-05-1970.769 STEEM @tryardim'a
delegasyon alımı
2018-05-20@damla 5.000 STEEM Bağış
Toplam5.000 STEEM + 25.066 SBD90.869 STEEM + 25.066 SBD

TrKasa Son Durum

BirimMiktar
STEEM9.472 STEEM
STEEM DOLLARS$62.829
STEEM POWER19.387 STEEM POWER

Bağışlarınız ve destekleriniz için teşekkürler. Discord İletişim

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @trkasa! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!