Bir klip hikâyesi | Mendilimde Kırmızım Var

in #tr3 years ago (edited)

Bundan aylar önceydi. Müzik kanallarındaki şarkıların bana eşlik ettiği bir akşamdı. Bir şarkı başladı ve bitene dek gözümü alamadım ekrandan. Benim nezdimde klipleri de kısa film tadında olan nadir şarkıcılardan biri olan Mabel Matiz'in, Mendilimde Kırmızım Var şarkısının etkisine kapıldım daha ilk dinlemede.

Eski zamanların meşhur çiçekli perdesinin olduğu odalardan mutfaktaki tereklere, Nemrut Dağı'nın o efsanevi görüntüsünden beyaz atlı dervişimize ve tabi ki kırmızı mendillere varana dek her şey özenle düşünülmüş. Modernizm ile geleneksel Türk Kültürünü harmanlarken, ülkemizin tarihi dokusunu da yansıtmayı ihmâl etmemiş.

Kaynak

Aşkın, ayrılığın, hüznün ve gözyaşının sembolü olan kenarları işlemeli mendiller çok şey ifâde etmiştir âşığa. Sevgilinin kokusunu taşıması ve isminin nakşedilmesi, şairlerin şiirlerine de ilhâm kaynağı olmuştur. Mendillere işlenen bu nakışların sebebi, âşığın hiç durmadan akan kanlı gözyaşlarıdır.

Boyandı bir kızıl vâlâya döndi eşk-i alümden
Beni ağlatmaz idün örnek alsan destmâlümden

"Kanlı gözyaşlarımla boyanarak kızıl bir vâlâya dönüştü; eğer mendilimden örnek alsaydın beni ağlatmazdın.."
Süheylî

Süheylî'nin bu beyitinde aşığın kanlı gözyaşları, kına gecelerinde gelinlerin yüzlerine örttükleri kırmızı örtü (vâlâ) ile ilişkilendirilmiştir. Zaten klipte de bunu vurgulamak için maşuğun başında kırmızı örtü vardır.

Mendilimde kırmızım var
Ağladım da görmedin mi
Yangın oldum yandım ben yâr
Su getirdin sönmedim mi *

Şarkının bu sözlerle başlaması da elbette boşuna değildir.

Kaynak

Nemrut Dağı'nın o mistik atmosferinde, bembeyaz kar örtüsünün içinden her biri farklı yönlerden dervişler gelir. Müzikle birlikte zikir sesleri de hayli etkileyicidir. Oluşturdukları çember, evrendeki sonsuz döngüye ve ilahi düzene işaret eder.
Pers Tanrıları ile Yunan Tanrılarının Kral mezarlarıyla yan yana ayakta kalmaya devam etmesi, farklılıklara rağmen bir olmayı nasıl da anlatıyor bize. Heykellerin, etnik desenlerin ve kültürel ögelerin burada bir arada olması çok hoş bana göre.

Karların ortasında, ıssızlığa ve soğuğa rağmen inzivaya çekilmiş bir âşığın bekleyişi vardır. Sonunda yola düşer; dağları, karlı yolları geçerek sevdiğinin kapısını çalar ve arkasını dönüp geride bekler. Eski zamanlardaki erkeklerin bu ince düşüncesinin yansıtılması da güzel bir kültürel detay.
Pencereden geldiğini gören kadın sevinir ve daha önce yazmış olduğu mektubu alarak kapıyı açar. Gelen kişinin yüzü kapalıdır sadece gözleri görünür. Bu hâlde karşısında duran kişinin sevdiği adam olduğunu tanıyamaz, ulak sanır. Beşeri aşkın derinlikten yoksun ve cismanî olduğunu anlayan âşığın ilahi aşka olan yolculuğu işte o an başlar, iki Mabel'in bir olacağı zamana dek..

Kaynak

Perre Antik Kenti'nin kalıntıları arasında ilerlerken günler geceler geçer. Pirin Mağaraları'nın olduğu bölgede düşüncelere dalarken buluruz onu.
Dağ başındaki dervişin acı çekip ağlayıp inlerkenki hâli de bana gül ile bülbülün hikâyesini hatırlattı.

Gül ile bülbül, Türk Halk Kültürü ve divan edebiyatının önemli figürlerindendir. Efsanelere, resimlere, romanlara, şiir ve şarkılara esin kaynağı olmuştur. Anlatılanlara göre bülbül gülün aşkından günler ve gecelerce öter durur. Seher vaktinde uykuya yenik düşer ve uyandığında gülün açmış olduğunu görür. Ona doğru uçarken zalim diken okları sinesini yaralar ve akan kanı beyaz gülü kırmızıya boyar. Ondandır ki 'gül, bülbülün kanının çiçeğidir' derler.

Gül hâra düştü sîne-figâr oldu andelîb
Bir hâra baktı bir güle zâr oldu andelîb

"Gül dikene düştü, bülbülün göğsü yaralandı
Bir dikene, bir güle baktı ve ağladı."

Nâili

Eser: Zehra Çekin

Tasavvufa göre, gül güzelliğin simgesi ve ilahi aşkın sembolüdür. Bülbül ise ilahi aşkla yanan ruhun timsalidir. Tıpkı acı çeken Mecnun'un madde âleminden mânâ âlemine geçiş serüveninde, yollarını gözleyen Leyla'dan Mevla'ya ulaşması gibi..

Mendilimde pâre sümbül
Küstü can ağladı bülbül
Kim dayansın yârdan ayrı
Bülbülün çaresi güldür 🌹 *

Sözleri dağ başındaki dertli dervişin hâlini yansıtan bir ayna gibidir. Buradaki 'sümbül' sonsuz sevgi ve bağlılığın sembolüdür. Geçiçi heveslerden sıyrılıp ilahî aşkın büyüklüğünü ifade etmek için özenle seçilmiştir adeta.

Efsaneye göre Nemrut tarafından ateşe atılmak üzere olan Hz İbrahim'in yanına gelen kuşlardan sadece biri geri dönmemiş ve onunla birlikte büyük bir teslimiyet ve bağlılıkla ateşin kucağına düşmüştür. Hz İbrahim'in atıldığı ateş gül bahçesine döndüğü için gül aynı zamanda bir cennet çiçeğidir. Güllerin içinde kendini bulan kuş da bülbülden başkası değildir.
Cesaretinden dolayı ödüllendirilmek istendiğinde o, 'Allah'ın bin isminden yalnızca yüzünü bildiğini ve diğerlerini de öğrenmek istediğini' söyler. İşte o günden sonra bu bilginin sarhoşluğuyla güller arasında hiç durmadan ötmeye başlar.. Rivayet odur ki Allah'ın isimlerini zikrettiği için etkileyicidir bülbülün sesi.
Klibin Nemrut Dağı'nda çekilmiş olması da tüm bunların hatıra getirildiğini düşündürdüğü için hoş bir detaydı benim için.
Bir sonraki klibindeki şarkının "sorma dikene sorma, bilmez gülümü benden iyi" sözlerini içermesi de ilgimi çekmedi değil. :)

Kaynak

Evde tedirgin bir hâlde bekleyen kadın, âşığın yolu bulup bulamayacağını merak etmektedir. Klibin en sevdiğim kısmı, çatıda durup uzaklara dalıp gittiği an. Kırmızı örtüsünü dalgalandıran rüzgarı iliklerime kadar hissediyorum sanki. Bir yandan da Erbane'den yayılan ve hücrelere işleyen o müzik eşliğindeki zikir sesleri, ruha dokunuyor. Öyle güzel ki gözün gördüğüyle kulağın dinlediği acaba aynı şey mi diyerek hülyalara dalmak.. Şarkı, söz ve hikâyenin enfes uyumuna kendini kaptırmak..

Kaynak

Derviş, özünü bulmak için çıktığı bu yolculuğu tamamlar. Heykellerin önünden bir gölge gibi geçer ve tam karşısına oturur. Uzun bir sessizlik olur, saatlerce kendiyle konuşmuş gibi sessiz ve derinden..
Mektubu getiren kişi, yola çıkan kişi değildir artık. Tüm yükleri hafiflemiş, acılarından kurtulmuş, aradığı iç huzurunu bulmuş gibidir. Heybesinden çıkardığı mektubu uzatırken geçmişteki kendine; Yunus Emre'nin "Bir ben vardır benden içeri." hâlini yaşar adeta.
Beklediği mektubu okumadan sinesine bastırır sevinçle. Sonunda aradığını bulmuştur.

Yazı kalır söz uçar ah
Sinemde bir ağıt yakılsın *

Kaynak

Hikâyemizin, dervişlerin lotusu andıran zikir halkasıyla son bulması da yolcunun ilahî aşkı bulduğunun işaretidir. Zira kıyafetlerinin rengi yaprak yeşili ve oluşturdukları şekil lotus çiçeğidir. Efsaneye göre onun etkisine maruz kalanlarda unutkanlık hâli baş gösterir. Geçmişle tüm bağlarını koparır, vecde dalar ve efsunlanmış şekilde başka bir âleme geçer. Ruh, bedenin ve nefsin esaretinden kurtularak yükseklere çıkar, gerçek aşkı ve hakikati bulur. Artık aynı kişi değildir..

Klibi ilk izlediğimde final sahnesinde dervişin kendisiyle karşılaşması bana yıllar önce okuduğum Ferîdüddin Attâr’ın, Mantıku’t- Tayr kitabını anımsattı.
Hikâyede binlerce kuş, Kaf Dağı'nın ardında bulunan Simurg'u yani padişahlarını görmek ister. Bunun için çıktıkları yolculukta Hüdhüd'ün önderliğinde, yedi zorlu ve tehlikeli vadiyi geçerler. Sadece otuz kuş hedefe varabilmiştir. Fakat gördükleri Simurg, kendilerinden başka bir varlık değildir. Hem kendilerine hem Simurg'a aynı anda baktıklarında sadece ondan ibaretlerdi. Böylece otuz kuş, aradıkları Simurg'un kendileri olduğunu anlar..
"Güneşe benzeyen bu dergâh bir aynadır. Kim gelip bakarsa onda kendini görür.
Sonunda kuşlar ebediyyen onda fâni oldular ve gölge güneşte kaybolup gitti. Ne rehber kaldı, ne yolcu ne de yol.."

Görmeyince bu göz katlanır mı gönül?
Görelim yeniden yeniden *


*Mabel Matiz
Mendilimde
Kırmızım
Var

Sort:  

Şarkıyla ve kliple çok kaliteli iş çıkarmış. Ana teması aşk olup dinlediğimizde / izlediğimizde baygınlık veren şarkılar yanına yaklaşamaz. Klibi her ayrıntısına kadar çok güzel anlatmışsın. Seni ne kadar etkilediği buradan iyice hissediliyor. İlahi aşk, nemrut, dervişler, gül-bülbül, lotus.. işlenen tüm konular çok başarılı. Teşekkürler bu güzel inceleme ve yorum için. Çok güzel. Ellerine sağlık. Belki de bu seriyi de bloguna eklemelisin.

Ana teması aşk olup dinlediğimizde / izlediğimizde baygınlık veren şarkılar yanına yaklaşamaz.

ben de böyle düşünüyorum, adamın şarkılarının ve özellikle son dönemdeki kliplerinin özenle düşünülmüş çalışılmış olduğunu görüyorum bu beni hem şaşırtıyor hem de ona karşı hayranlığımı arttırıyor.
özellikle böyle mânâlar çıkarabiliyorsam kendi kendime:)

Seni ne kadar etkilediği buradan iyice hissediliyor. İlahi aşk, nemrut, dervişler, gül-bülbül, lotus.. işlenen tüm konular çok başarılı.

ilk dinleyip/izlediğimde çok etkilenmiştim ve aklımdan geçenleri yazıya dökerken eksik kalır veya tam anlatamam belki diye ertelemiştim.
ama kaçış yoktu maalesef:)
tüm bu duyguların ve efsanevi şeylerin 6 dakikalık bir klipte bulunması çok hoş, umarım sayısı artar böyle güzelliklerin.🙆‍♀️

Belki de bu seriyi de bloguna eklemelisin.

çok teşekkür ederim, beğenmene ve okumana sevindim 💐
aslında 'çık aklımdan yazma fikri' dediğim 2 klip daha var, hiç belli olmaz belki yazarken bulurum kendimi :)

Bir klibi böyle hikayeye dökerek anlatabilmek büyük maharet. 👏👏👏

Oluşturdukları çember, evrendeki sonsuz döngüye ve ilahi düzene işaret eder.

Klibi izlemeden okudum ama senin hassasiyetinde bir gözle ve yorumlamayla izleyebilir miydim emin değilim hatta hiç sanmıyorum. Derken @etasarim 'in yorumunu okudum :) ve marifet sahibi sen olduğun için kendimde bir eksiklik hissetmedim.

çok teşekkür ederim beğenmen ve bu güzel sözlerin mutlu etti beni🎈

uzun süredir aklımın bir köşesindeydi ve ne yazsam ne izlesem de gitmiyordu..
yazma süreci de uzun oldu aklımdan geçenleri en iyi şekilde anlatabilir miyim diye tereddüt ediyordum..

umarım klibi de izleyebilmişsindir :)


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
Tebrikler! Yazınız Trproje discord sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @trproje hesabından oy almıştır.

Trproje küratör ve projelerin önerdikleri Türkçe yazıları desteklemeye devam ediyor. Proje ekibi tarafından seçilen yazılar ayrıca edebiyat, gezi, trliste, hosgeldin ve C² küratörlerine oy için önerilmektedir.


Siz de beğendiğiniz yazıları oylama için önermek isterseniz Trproje discord sunucusuna buradan ulaşabilirsiniz.

teşekkür ederim:)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by sudefteri from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

…beyaz atlı dervişimize..

Hocam inanmayacaksınız ama ben o adamın derviş olduğunu anlamadım. Diyorum ya klibin başlangıç ve bitiş sahnesinde niye öyle sahneler var. Sonra kadın açıkken adam niye yüzüne kadar kapalı, terörist mi diye bile düşündüm :D

Aşkın, ayrılığın, hüznün ve gözyaşının sembolü olan kenarları işlemeli mendiller çok şey ifâde etmiştir âşığa.

Hocam valla pes dedirtti yorumlarınız eminim bu klibi yapan bile sizin kadar derin düşünmemiştir :)

Belki bu klip kısa film tadında ama sizin hikayelerinizden sezon çıkardı , elinize sağlık :)

Sonra kadın açıkken adam niye yüzüne kadar kapalı, terörist mi diye bile düşündüm :D

:)) ben de inanamıyorum şu an🤷‍♀️

eminim bu klibi yapan bile sizin kadar derin düşünmemiştir :)

yok yok bence fazlası vardır da eksiği yoktur:)
söz-müzik ve klibin tasarımı mabel matiz'e ait sonuçta 💕

çok teşekkür ediyorum beğenmene sevindim 🌼

Rica ederim hocam beğenilmeyecek gibi değildi. Harika bir çalışma olmuş elinize sağlık. Okurken bu yazıyı yazan nasıl bir insan diye o kadar düşündüm ki...

Okurken bu yazıyı yazan nasıl bir insan diye o kadar düşündüm ki...

ben de aynı şeyi düşünüyorum bazı yazılarda:)
umarım bu sayfadaki kişi iyi biridir💞

İyi olduğunda şüphe yok da çok da farklı bir dünyası olduğu gerçeği merak uyandırıyor :)

This post is supported by @tipU upvote :)
@tipU voting service: instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Merhaba @sudefteri,
Yazınız @edebiyat ve Hoş Geldin Ekibi tarafından incelenerek haftanın öne çıkan yazıları arasına seçilmiştir.

İnceleme yazımızı görmek için tıklayabilirsiniz: Öne Çıkan Edebiyat Etiketi Yazıları #8. Teşekkür ederiz.

çok teşekkür ederim tekrardan, buna çok sevindim🌼

Yazını okumayı inceleme zamanına bırakmıştım. Çok beğendiğim bir yazı oldu. Edebiyatın dibine vurmuşsun. Artık senin ünlü bir yazar olduğun şüphesi gerçeğe dönüşmüştür. :))

Posted using Partiko Android

bir an okumayacaksın diye korkmuştum:)
yazması en zor olup da bu kadar sevdiğim bir yazı olmadı sanırım..
hissettiklerimi tam ifade edememekten endişelenip geciktirmiştim zaten, beğenmen beni mutlu etti 🌼

Artık senin ünlü bir yazar olduğun şüphesi gerçeğe dönüşmüştür. :)) 🎈

💞

Ben de senin ünlü bir yazar olduğunu düşünüyorum. 🤗

Seçtiğin kelimeler kurduğun cümlelerle, gerçekten suya yazar gibi akıp gidiyor kaleminden.
Ellerine yüreğine sağlık 🥰 bir klip ancak bu kadar güzel yazılabilirdi. 🤗

okuduğun ve begendiğin için çok teşekkür ederim canım 💕
o güzel temennin ve sözlerin mutlu etti beni🎈

Uzun zaman sonra bana Turkce sarki dinlettirdin ve klip izlettirdin, onun icin ayri bir tesekkur ediyorum. cok betimleyici ve beyne degil kalbe hitap eden bir yazi olmus. Eline saglik @sudefteri

uzun zaman sonra Türkçe şarkı dinlemene ve klip izlemene vesile olduğum için sevindim:)

beyne değil kalbe hitap eden bir yazı olmuş

böyle hissetmen ne güzel, okuduğun ve bu güzel sözlerin için teşekkür ederim 🌼

Congratulations @sudefteri! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 3000 replies. Your next target is to reach 3250 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

aylar sonra yeniden dinledim, izledim ve okudum; zaten hiç kopmamıştım ki..

dün akşam bir ödül töreni vardı, aslında verilen ödüllerin benim için pek bir değeri yok içimdeki hissettiğim şey bundan çok çok öte.
yine de isminin zikredilmesinden, bu klibin fark edilmesinden ve ödül almasından çok mutlu oldum.

IMG_20200706_024906.jpg

Mabel Matiz, en iyi erkek şarkıcı ve Mendilimde Kırmızım Var ile en iyi klip ödüllerinin sahibi oldu..🎈🎈🎈

20200706_100627.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58615.84
ETH 4439.28
BNB 623.25
SBD 7.11