Steemit.com ve Ben [Cointurk 16. Projesi]

in #tr4 years ago (edited)

Selamlar Steemit sokağının biricik sakinleri, Bugün Cointurk Projeleri kapsamında Steemit.com ile tanışmam ve hayatımda değişenleri sizlerle paylaşacağım.

2017 yaz aylarında Kripto paraların yükselmesi ve gündem olmaya başlamasıyla, başta Bitcoin olmak üzere kripto paraları ve blockchain sistemini yavaş yavaş araştırmaya ve yatırım yapmaya başladım. Araştırmalarım, okumalarım sırasında Evrim Ağacı'nın Youtube kanalında Bitcoin ve Blockchain hakkında yaptığı videolar sayesinde Steemit.com'u gördüm. Siteye girdim. Yalaşık bir hafta kayıt yapmadan siteyi kurcaladım. 2017 Aralık ayında siteye kayıt yaptım. Aynı gün içerisinde kaydım onaylandı. Kendimi tanıtan kısa bir yazı paylaştıktan sonra, Türk toplulukları beni buldu. Çok sıcak bir şekilde bana sanki bir misafir ağırlarmış gibi davranarak bütün sistemi tanıttılar. Bütün sorularıma usanmadan sıkılmadan cevap verdiler.

Neredeyse hemen her gün siteye girip içerik oluşturmaya çalışıyorum. Birçok insan ile birçok güzel insanla tanıştım. Kaliteli insanlar biriktirmeye başladım ki ben interneten arkadaş edinmek konusunda biraz hassas biriyim. Normal hayatta tanıştığım insanlarla internet üzerinden iletişim kuruyordum. Ama Steemit bana böyle bir etkisi oldu. Hem Steemit hemde Discort'ta olan topluluklar sayesinde düzenli bir şekilde yazı yazmaya, içerik üretmeye başladım. Ben genellikle blog türünde içerikler üretiyorum. Hayatın bana dokunuşlarını insanlara aktarmak için mükemmel bir platform çünkü internette olan herhangi bir blog sayfasının okunma oranlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendimi ifade edebilecek insanlarla buluşturabildiğim için gayet mutluyum.

Photo Source 1
Photo Source 2

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by patatesyiyen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 0.08 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Baya uzun zaman olmuş. Paylaşımlarını beğenerek takip ediyorum. Emeğine sağlık. Teşekkürler.

Congratulations @patatesyiyen! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @patatesyiyen! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @patatesyiyen! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @patatesyiyen! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @patatesyiyen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @patatesyiyen! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @patatesyiyen! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!