Gezegen Mühendisi Aranıyor #7

in #tr5 years ago (edited)


Previously on ..
Önceki bölümlerde ..

#1 Biz zirveyiz eller çukur,
#2 Geçmişe öykünmek, zamanı okumak,
#3 Evrenin merkezinde olmadığını anlamak,
#4 %Bir'i %Bin zannetmek,
#5 Sen'i "EN" sanmak,
ve #6 Kendini bilmek başlıkları altında toplanabilecek yazıların içinden geçerek buraya gelmiştik. Henüz geçmeyenler, bi koşu geçip geliverin.


Sıfır) Bizden çok zeki varlıklar olabilir. Farkında bile olmayabiliriz.


Örn1: 1500'den fazla TV, 3000'den fazla Radyo, onlarca Gsm Sinyali.. tam olarak Şu Anda kaburgalarımız ve ciğerlerimizin içinden geçiyor ama zerre fark etmiyoruz.
Örn2: 2300 km/h (ses'in 2 katı) hız yapabilen Baby Boom kokpit'ine girmiş bir Sinek düşünün. Muazzam bir teknolojinin üzerinde geziyor ama bunu hiç bilmiyor.

Bu arada "baby boom" ismi çok eğlenceli ve kinayeli bir isim olmuş. Zira Concorde'un kuruluşu, ikinci dünya savaşı sonrası başlatılan, planlı nüfus artışı (patlaması) döneminde geliyor. Ki bu dönemde doğan ve Baby Boomers denen çocuklar, 20'li yaşlara geldiğinde 68 hareketleri ve bir takım yeni bir akımlar başlatanlar. (Politik kararlarla ani olarak artan nüfusun yıllar sonra nelere sebep olabileceğine dair harika bir sosyoloji vakası aslında.) Hem Concorde'un kuruluş yılları hem de uçağının ulaşımda yeni bir dönem başlatacağı düşünüldüğünde Baby Boom ismi çok daha anlamlı oluyor ;)
 

Bir) Bilebildiğimiz en zeki canlı

Bile-bildiğimiz diyorum çünkü pek ala Kokpitteki Sinek olabiliriz. Bunu aklımızın ortalık bir yerinde tutarak şöyle diyebiliriz:

Bildiğimiz en zeki canlı insan.

(bu maddenin daha sağlıklı anlaşılması için izleyip öyle devam ediniz)

Kömürden kalem yaptığımız gibi kömür çubukların da kullanıldığı nükleer reaktörler yapabiliyoruz. Mars'ı gözlemleyecek lensleri üretirken, Mars'a gidecek roketleri de yapabiliyoruz. Ateşle haberleşirken fiberden görüşme de yapabiliyoruz. Ve bu sıçramaları gerçekleştirebilen ikinci bir tür henüz yok.

iki) Bildiğimiz en aptal canlı


Yaşamın kısa tarihi içinde daha dün (40 bin yıl önce) mağara duvarına resim yapmaktan, çok gerçekçi fotoğraflar oluşturan yapay zeka üretme seviyesine gelmiş olsa da genel itibariyle bakıldığında;

Bildiğimiz en aptal canlı insan.böyle bir kişi yok, dünya bülteni

Zira, hakkını vererek satranç oynayabilen insan sayısı çok az. Yok satranç bilmeyenler/oynamayanlar aptaldır demiyorum. Satrancın özünden bahsediyorum.
Şayet Filimi oynarsam;
-a) Atını oynar, böylece Filimi tehdit eder ama bi taraftan da kalesinin önü açılmış olur
--a1) Kalesini tehdit edersem, Atımı alma şansı olur, alırsa ben de Kalesini alırım
--a2) Kalesini tehdit yerine sonraki hamle için piyonunu alırsam.. ... a2i.. a2ii
--a3)..
-b) Vezirini oynar, böylece.. ...
-b1).. ..

Bir hamle yapınca, devamındaki hamle zincirini takip edememekten bahsediyorum. Farklı bir açıdan bakınca, belki de insanlığın asıl aptallığı sonraki adımları kestirmesine rağmen yanlış eylemler yapması olabilir.

İnsan canlısı; binlerce yıldır, binlerce kez kavga edip savaştığı halde, zincirleme sonuçları tahmin ediyor olsa bile içsel bir şekilde İDRAK edip, eylem değişikliğine gitmiyor. Sadece bir iki hamlelik düşünüp anı/günü/yılı kurtarmak için vurup-kırmaktan yakıp-yıkmaktan çekinmiyor.


..
Şimdi...

İnsanlığın genel hali için;
bir ve ikinci maddeleri,

Türkiye insanları için;
bu dahil şimdiye kadar olan yazıları aynı potada eritin.

Sonra da...
Yaşadığımız zaman dilimi içinde mevcutta neler var, diğer türdaşlarımız ne alemde biz ne alemdeyiz bakalım.
Ardından...
Potansiyeller, olasılıklar ve olması gerekenler hakkında konuşalım..


kapak görseli


Posted from my blog with SteemPress :

https://murattatar.xyz/gezegen-muhendisi-araniyor-7/

Sort:  

Bildiğimiz en zeki canlı insan.

Burası tartışılır hocam, hemde sonsuzdan daha uzun olan bir tartışmaya bile gider ama tartışmanın sonunda bir sonuca ulaşmadan uzatmalar da kırmızı Kart görebiliriz. Uzay da görebildiklerimizin/ölçebildiklerimizin uzayin sadece %5 ni yapıyorsa (karanlık enerji/karanlık madde %95 oluşturuyor olmasını var sayarsak) ozaman en zeki canlı nın insan olduğunu kanıtlamak için bir karıncanın uzayın %6 sını göremedigini/anlayamadığını kanıtlamamız gerekir ki, sonradan en zeki olduğumuza dek ufak bir bilimsel kıvılcım çıkartabilmiş olalım. Ateşi kontrol altına almamız bizim ateşi bulduğumuzun kanıtı olmadığı gibi. Belki de tüm maddenin %10 anlayan canlılar varsa ve bunlar bize bunu anlatmıyorsa(ya da Biz anlayamıyorsak) ozaman en zeki canlı olduğumuzu düşünmek bile çok aptalca olur. Anladıklarımızı yada ilerdiğimiz mesafeyi, anlamadıklarımızla ve gerilediklerimizle karşılaştırırsak, ozaman vay halimize..

Posted using Partiko Android

Hocam evet "En zeki canlı insan" sözü tartışılabilir. Ki Sıfırıncı maddeyi bunun için eklemiştim.

Sıfır) Bizden çok zeki varlıklar olabilir. Farkında bile olmayabiliriz.

İlave olarak video içeriği de en zeki canlının insan ol-ma-yabileceği yönünde.

Bu yüzden 'Bildiğimiz' vurgusu yapmaya çalışmıştım. Ama belli ki gerekli etkiyi sağlayamamışım :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 71148.50
ETH 3780.07
USDT 1.00
SBD 3.78