Gezegen Mühendisi Aranıyor #1

in #tr4 years ago (edited)


Bunlar hep Yunan soyundan...

İçlerinde Ermeni asıllılar var, işi karıştıran asıl onlar..

Akşam haberlerde gördün di mi? Yeni hava limanı yapılacak diye Merkel nasıl da titriyordu..

Çekemiyorlar abi bizi, bu olanlar hep bu yüzden..

Osmanlı bunlara nasıl davrandı, onlar Türkiye'ye şimdi nasıl davranıyorlar, nankör bunlar..

Avrupa birliği dua etsin, biz onlar gibi değiliz çoluklarına çocuklarına merhamet ediyoruz da gıda ürünleri vermeye devam ediyoruz..

 lucifer-666

Bir


Bugüne kadar hiç bir Yunanistan vatandaşı ile tanışmadım. Ne bana ne de tanıdığım birisine tokat dahi atan bir Yunan olmadı, duymadım. Fakat ilk okula giderken köpek ısırmasından çok Yunan Gavurundan korkardım.. Üstelik gittiğim o okulda hiç de Yunan olmayan pekala Türk hocalar, tokatın alasını attılar. Hatta Din kültürü hocaları, kız erkek demeden küçücük ellerimizde hunharca Cetvel parçalamaya çalışırdı.

Bi zihin deneyi yapalım;
Bi Alman, bi İngiliz, bi Fransız, bi Yunan, bi Ermeni, bi Türk, bi Kürt, bi Japon, bi Amerikan çocuğu alıp aynı okula yazdırsak. Hiç tarih ve siyaset gibi dersler okumasalar.. Bir birlerine düşman olurlar mı?

Tarih, sözüm ona okumuş devlete amir olmuşların; dedeleri savaştı diye cahilce sürdürdükleri bir kan davasından ibaret.

 

İki


Osmanlı hazinesi savaş ganimetleriyle dolmuştu.. derken bu nasıl olmuştu?
Savaş ganimeti ne demektir? Fetih(?)Savaş bölgesindeki halk, "Hoş geldin Osmancım, altınlarımız, kadınlarımız ve çocuklarımızdan dilediğinizi alabilirsiniz" demiş ve hazine bu şekilde mi dolmuştur?
Onlar Ege'yi almaya geldiler diye yıllardır anlatıyorsun, bu kötü de sen 14 defa Viyana'yı almaya gidiyorsun bu cici mi? Birileri tarladan geçerken yediği üzümün parası dala assa ama aynı zamanda bütün ülkene, yerine yurduna el koysa ayağa kalıp alkışlayacak mısın?

 

Üç


Avrupa ülkelerinin toplam ithalatında, Türkiye'nin payı %4
Evet sadece %4, yazıyla: yüzde dört.

Avrupa'nın bu %4'lük ithalatı, Türkiye'nin ihracatının ~50%'sini oluşturuyor.

Bi şekilde sabrını taşırsalar ve Türkiye Avrupa'ya restini çekse.. " kardeşim size 1 iğne dahi vermeyeceğim, sizden de 1 çivi dahi almayacağım " dese.. Azıcık düşün bakalım; bu olayı gören Ekonomi ve Matematik kendilerini yere atıp, kaç dakika boyunca kahkahaya boğulur..

 


 

Shire, Caprica, Dune, Pandora.. hangi Fantazya'da yaşıyorsun bilmiyorum ama çoktan bir kaç çağ birden atlamış olan Günümüz Dünyasına da uğraman lazım. Ki, okuyup anlayasın ve ona göre adım atabilesin..

devam edecek..

// Başlık görseli


Posted from my blog with SteemPress :

https://murattatar.xyz/gezegen-muhendisi-araniyor-1/

Sort:  

Ben bir dış güç olsaydım, ilerlemesini istemeyeceğim bir toplumun içine bol bol Vatan - Millet - Yüce Irk sosları ekerdim.

Öyle ki o toplum kendini yukarıdan torpilli sansın ve hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, gelişmeden, öğrenmeden kendi kendisiyle gurur duysun. Kendi içindeki farklılıklarla devamlı kavga halinde olsun. Bir de önlerine, şanlı ve yüce bir resmi tarih koyduk mu daha ne olsun.

Senden güzel dış güç olurmuş hocam ;)

Önemli olan iç güçelliği 😜😂

Mükemmel hocam. Daha yeni okuma firsatim oldu. Sanki benim yillardir düşündüklerimi kelimelere dökmüşsünüz. Sizin gibi düşünürler yeterince çoğaldığında, ülke olarak deyilde, insanlık, yada insanlıktan daha yüksek bir manevi Makam varsa, oraya erişmek için büyük adımlar atmış olucaz. Ama daha yeterince çoğalamadık. Bizim gibi düşünürlerin acil üremesi lazım. Yada bizim gibi düşünemeyenlerin azalması da olabilir.😁

Bu arada bir kaç yunan arkadaşım var, erkekleri kadar kadınları de delikanlı. Mutfağımız neredeyse aynı.

Posted using Partiko Android

Seri devam ediyor ve beklemediğim süpriz tepkiler geliyor. Zaten bir avuç kişi kalmışken, seri bitine kadar üç beş kişi kalacak galiba takip eden :)
Sağlık olsun.

Bilimin ciddi ciddi üzerinde çalıştığı ölümsüzlük (en azından yaşlanmazlık), piyangosunun bize çıkma şansı çok az olduğu için, bi gün benim de gözlerim kapanacak.
Ancak o güne kadar, yanlışlarımı fark edebilirsem kendimi güncellemeye ve "Susmak kabul etmek sayılacağı için", steemit kapansa dahi doğru bildiklerimi bi yerlerde yazmaya/söylemeye çalışacağım.

Umarım düşünen insan oranı %51++ olur.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43716.90
ETH 2281.77
USDT 1.00
SBD 5.19