Gezegen Mühendisi Aranıyor #4

in #tr4 years ago (edited)


Evren kadar büyük Ukalalık. Peygamber OKU emrine uymadı mı? İbn-i Heysem'in Hubble'ın babası mı? Biz en Ulvi milletiz, Herkes bize düşman... gibi konular üzerinden ilerleyerek şu andaki yazıya gelmiş bu tartışmanın daha anlaşılabilir olması için önceki bölümlerin Okunması daha sağlıklı olur:
Gezegen Mühendisi Aranıyor #1, Gezegen Mühendisi Aranıyor #2, Gezegen Mühendisi Aranıyor #3


.. Efsanevi ukalalığımızın mesnedi bir heyuladan ibaretse, daha orta halli kibirlerimiz kim bilir daha nasıl koftiden direkler üzerinde yükseliyordur.

Ülkece öyle çok konservatif yaşıyoruz ki, neredeyse konserve kavanozunda hayat sürüyoruz desek yalan olmaz. Zaman zaman verip veriştirdiğimiz Avrupa, yeri geliyor şöyle konuşmalara meze oluyor:

-- Abi Avrupa öyle mi, adamların sokakları yağ dök yala
-- Sen hangi ülkeye gitmiştin abi?
-- Yok, ben hiç gitmedim de genel manada biliyoruz oradan..

-- Her şey bu ailelerin elinde, onlar onaylamadan taş üstüne taş koyamazsın
-- Geçen sizin patronun Türkiye'nin 3. büyük otelini yaptığını söylemiştin, rockefeller'den izin almıştır öyleyse?
-- Yani, pek sanmam ama petrol devlerine karşı bi şey yapsa kesin ensesine binerlerdi ama.
-- Elon Musk? Gezegenin en büyük 5 fabrikasını yapıyor. Elektrikli arabalar, bu araçlar için pil, çatılar için güneş paneli üretiyor ve çok daha fazlasını da üretecek. Petrol ve araba devleri ya da Nasa ile çalışan diğer devler 15+ yıldır bu adama neden suikast yaptırmadı?

 

İlk okulda Yunanlar, orta okulda İtilaf devletleri ile beslenen zihinlere, bir de 365 gün boyunca sabah aç karna, akşam tok karna günde iki doz Dış Güçler zehri zerk edersen, o zihnin sahininden ne bekliyorsun ki?

Zannediyor ki;
Dünya'nın bütün ülkeleri ona düşman. Herkesin bu topraklarda gözü var. NASA casus uydularını sadece Türkiye'nin üzerinde konuşlandırmak için icat ediyor. ESA kuyruklu yıldızdan topladığı nükleer yakıtı kullanarak Türkiye'ye atmak için balistik füze yapacak.

 

Ey Müslüman/Türk! Şunu ANLA artık!


Dünya'nın yüzölçümü 510.100.000 km² iken Türkiye'nin yüzölçümü 783.562 km²
Basit bir bölme ile gezende kapladığın alan onun 0.0015'i kadar.

"İyi ama okyanuslar" diye vikvikleyeceksin biliyorum. Ona da bakalım.
Dünya kara parçaları toplam alanı 148.600.000 km²
Hadi sana bonus
2016 güncellemesiyle Türkiye yüz ölçümü 15 dönüm yani 0,015 km² arttı ve 783562,015 km² oldu. Hesaplayalım:
Vayy! Dünya topraklarının 0.0052'i Türkiye'ye aitmiş. Yani Yüzde 1'i bile değil. Yüzde yarımı.
Ülkenin tamamının, gezen kara parçaları üzerinde kapladığı alan BU: Yüzde yarım!


-- Alan az olabilir ama içinde bir sürü Nüfusumuz var!
-- Peki bakalım.

Canlı verilere göre ~yaklaşık Dünya nüfusu An itibariyle: 7.726.540.073 kişi.
Şubat 2019 rakamlarına göre Türkiye nüfusu: 82.003.882 kişi.görsel: ekran görüntüsü

Evet, hesap ortada. Türkiye'de yaşayanlar olarak mevcut insanlığın sadece %1'ini oluşturuyoruz.


Dünya ihracat rakamlarına baktığımızda, yine benzer bir tablo çıkıyor:görsel

Dünya'ya katkı oranımız: %0.94Artık Uyan! Ve kendine gel.


Basküle çıksan ne kadar tartarsın, kaç kilosun bunu öğren. Ondan sonra sumo güreşçileri hakkında da konuşuruz sorun değil.

Sen neredesin? Dünya nerede? Olduğun gerçek yeri öğrenmek ve Anlamak için, içinde bulunduğun düşten yapılma Matrix'in içinden çıkman gerekiyor.

 

 


kapak görseli
devam edecek..


Posted from my blog with SteemPress :

https://murattatar.xyz/gezegen-muhendisi-araniyor-4/

Sort:  

Congratulations @murattatar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 2250 replies. Your next target is to reach 2500 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!


@murattatar, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 39716.73
ETH 2163.45
USDT 1.00
SBD 5.30