Hayaller Gezegeni Neptün Hakkında Bilmemiz Gerekenler...

in #tr6 years ago

Neptün, Güneş sisteminin Güneş'e uzaklığı bakımından en uzak gezegeni olarak bilinir. Kütlesi yaklaşık dünyanın 17 katıdır. Sıcaklık bakımından, atmosferindeki sıcaklık seviyesinin yaklaşık -221 dereceye kadar düştüğü gözlenmiştir. Yine atmosferinde ağırlıklı olarak hidrojen, helyum,metan, amonyak ve su bulunur. Atmosferinde bulunan metan gazı da gezegene mavi rengini verir. Güneş etrafında ki dönüşünü yaklaşık 165 yılda tamamlar. 1846 yılında keşfedilmiştir. Bilinen 8 adet uydusu vardır.

NEPTÜN-GEZEGENİ.jpg
görsel

Yunan mitolojisinde Neptün deniz tanrısı Poseidon ile özdeşleştirilir. Atı yarattığı söylenir ve gücünün sembolü üç çatallı zıpkınıdır. Bu zıpkınla fırtına çağırırır, dünyayı sallar ve kayaları parçalar. Roma mitolojisinde ise Neptunus olarak bilinen deniz tanrısıdır.

balik_sembol.png
görsel

Neptün astrolojide Balık burcunun yönetici gezegenidir. Zodyakta turlaması 146 yıl sürer ve bulunduğu burçta tam 14 yıl kalır.Rüyalar, hayaller ve bilinç altı, yanılsamalar, fanteziler ve bunlarla ilişkilendirilen her konu onun alanına girer.Sezgilerimizi güçlendirir ve merhameti öğretir. Başkaları için yapabileceğimiz fedakarlıklarımızın farkına varmamızı sağlar.İçimizdeki sanatçı yön ondan sorulur. Bale, resim, şiir ve müzik gibi sanat dallarını yönetir.

Denizlerin tanrısı Neptün aynı zamanda suyu yönetir. İçecekler dahil suyun tüm formları ondan sorulur. Seller ve ani su baskınları, denizlerden gelen tehlikeler hep Neptün tarafından yorumlanır. ilaçlar ve uyuşturucu maddeleri de yönetir. Bu sebeple gerçeklerden kaçmak ve hayatın zorlukları karşısında geliştirdiğimiz bağımlılıklarımızı da temsil eder.

Neptün bulunduğu burçta gerçekleri biraz bulanıklaştırarak bir sis perdesi arkasına saklar.Bu sebeple tam olarak gerçeği anlamamız zorlaşabilir.Kandırılmaya ve aldatılmaya daha meyilli oluruz. Sağlık açısından ise vücudumuzda uykuyu, lenf ve hipofiz bezini yönetir.

Not: Merak edenler kişisel yıldız haritalarına bakarak Neptün'ün hangi burçta olduğunu bulabilirler:)

Sevgiler,
JUNOSTAR

Sort:  

Chic article. I learned a lot of interesting and cognitive. I'm screwed up with you, I'll be glad to reciprocal subscription))

Postunuz @bot-az ve onun curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Congratulations @junostar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Teşekkür ederim güzel paylaşımın için güzel arkadaşım. Burçlarla ilgilenmeme rağmen gezegenlerin bağlantısını tam çözememiştim. Neptün yay burcuna ne zaman geçiş yapacak belli mi ? Bir de geçiş yaparsa iyi mi yoksa kötü mü yansır :)

Neptün 2025 yılına kadar balık burcunda olacak. Kişisel haritanda balık burcu alanlarında gerçek olmayan idealler peşinde koşma ve yanılsamalar olabilir.:)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68401.35
ETH 3900.35
USDT 1.00
SBD 3.63