Eski Dostum ve Arkadaşlık

in #tr6 years ago

Merhaba arkadaşlar. Bu postumda sizlerle @quraturk hesabının projesi kapsamında arkadaşlıkla ilgili bir paylaşım yapacağım. Öncelikle postuma arkadaşlık kavramı ile aşlamak istiyorum.

QLFTx.jpg

Arkadaşlık Nedir?


İlk olarak arkadaş kelimesinin anlamına bakalım. Eskden Türkler savaşlarda arkalarından saldırıya uğramamak için sırtlarını bir kayaya vererek savaşırlarmış. Bu kayaya da "Arka - taş" derlermiş. Zamanla bu kelime güvenebileceğimiz bizi arkadan vurmayacak olan samimiyetine güvendiğimiz kişiler için arkadaş olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yani gördüğünüz üzere öyle basit bir kavram değildir arkadaşlık. Güvenmediğimiz insanlara arkadaşım diyemeyiz.

Arkadaşlarım


Herkes gibi benimde bir çok arkadaşım var hepsinin yeri apayrıdır benim için. Ama özellikle çok eski olan arkadaşlıklarımın yeri de benim için ayrıdır. Arkadaşlarımızla yeri gelir güleriz yeri gelir ağlarız. evincimizi onlarla paylaşırız, daha mutlu oluruz. Üzüntümüzü onlarla paylaşırız, üzüntümüz az da olsa azalır. Burda arkadaşlarımla olan anılarımı tek tek paylaşmak istemiyorum açıkçası. O kadar çok var ki hangi brini yazıcam buraya bilemedim. Hepsini yazmaya haftalar yetmez. Bir kaçını yazmak ise yazmadıklarıma haksızlık olur diye düşünüyorum. Ancak özellikle belirtmek istediğim bir arkadaşım var bu postumda.

QLMm6.jpg

Sizi en eski dostlarımdan olan eski dostum Pascal ile tanıştırayım. Arkadaşlarımızın sadece insanlardan oluşmayacağını unutmamalıyız kesinlikle. İşte Pascal da benim eneski dostlarımdandı. Onunla birlikte 14-15 senelik bir arkadaşlığımız oldu. Aslında çoğu insandan daha iyi biliyordu arkadaşlık kavramının anlamını, bir arkadaşın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini. O tam bir dosttu benim için. Aramızdan ayrılalı 6 sene oldu ve en özlediğim arkadaşlarımdan birisi kendisidir. Pascal dayımın köpeğiydi. Köyde yaşıyordu dayımlarla birlikte. Her tatilde annemler nereye gidelim sorusunu sorduğunda 2 seçeneğim vardı cevap olarak. 2si de en iyi arkadaşlarımı içeriyordu. 1.si kuzenlerim, 2.si ise köydü. Kangal köpekleri bilindiği gibi en güçlü köpekler sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Ancak bu güce rağmen her canlı gibi onlarıın da sevgiye ihtiyacı vardır. Benim sevgime karşılık her zaman için karşılıksız bir sevgisi vardı bu dostumun. Sadece sevgi de değil aynı zamanda koruyup kollardı da Pascal'ım beni. Bir sefer hiç unutmam saldırmaya kalkan 3 sokak köpeğinin karşısına dikilip korumuştu dostunu o da. Tek kuralı vardı Pascal'ın yemek yerken rahatsız etmemek gerekiyordu sadece :). Çocukluk arkadaşımdı kısacası benim Pascal. Onunla büyüdüm diyebilirim. O da benimle yaşlandı. Ama aramızdaki bağ hiç bitmedi. En sağdık dostlarımızdır köğekler bizim. Sen ona bir kez sevgi gösterdiğinde o sana ömür boyu sevgi gösterir. Böyle bir hikayemiz vardı bizim. Daha fazla fotoğraf koyamıyorum malesef postuma. Malum adı üstünde o benim çocukluk arkadaşımdı ve o zamanlar böyle fotoğraflar çekebildiğimiz cep telefonları yoktu. Son olarak unutmadan şunu hatırlatmak istiyorum, bu yaz günlerinde sokaktaki dostlarımızı unutmayalım ve kapımızın önüne bir kap su koyalım. O sular bizim için hiç bir şey ifade etmesede onların hayatlarını kurtarabilir. Dost olabilmemiz için sahipli olmasına gerek yok. Sokakta yaşayan hayvanlar da bizim dostumuz olabilir...

Sort:  

Katılım için teşekkür ederim:) Kelime canavarı yarışması sonucu paylaşımınıza oy gönderimi yapılmıştır.
habercitr.png
@habercitr

Free Upvotes
cooltext292615989443333.png
ENJOY !

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ilkeryilmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ilkeryilmaz! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Semi Finals - Day 1


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

You got a 6.14% upvote from @emperorofnaps courtesy of @ilkeryilmaz!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66167.07
ETH 3529.37
USDT 1.00
SBD 3.14