Sort:  

%1 ihtimal görmeyebilir.birde bana gönderip.Baska bir bota da gönderse az oy alır.Şuana kadar botu kullanların cogu dlive dan oy ald.

Coin Marketplace

STEEM 1.25
TRX 0.14
JST 0.138
BTC 58933.40
ETH 3847.18
BNB 647.11
SBD 7.79