Sort:  

çok iyiymiş ;)

%1 ihtimal görmeyebilir.birde bana gönderip.Baska bir bota da gönderse az oy alır.Şuana kadar botu kullanların cogu dlive dan oy ald.

Coin Marketplace

STEEM 1.18
TRX 0.14
JST 0.135
BTC 57890.07
ETH 3904.95
BNB 662.70
SBD 7.15