Kümeler (Sets) #5 - Python Dersleri (Tutorials)

in #tr2 years ago

Merhabalar

Uzun zamandır ders yayınlamıyorum. Bu dersle beraber kaldığım yerden devam edeceğim. En son Python’da kümeler konusunu görmüştük.

Kümeler konusunun ilk dersinde küme oluşturma,

boş küme oluşturma

ve küme dışındaki herhangi bir dizisel yapıyı küme veri tipine dönüştürme işlemlerini görmüştük.

Kümeler dersinin ikinci dersinde ise for döngü yapısı ile küme elemanları içerisinde gezmeyi görmüştük.

Kümeler diğer python türlerinden farklı olarak indexlenemiyor. Yani kümenin herhangi bir elemanına index değeri ile erişemiyoruz.

Hal böyle olunca indexlenebilir bir tür olan listeye dönüştürme yöntemini kullanıyoruz. Bunun ile alakalı örnekleri yine ikinci derste bulabilirsiniz.

Kümeler dersinin üçüncü dersinde ise add() metodu kullanarak küme içerisine eleman eklemeyi,

difference() metodu kullanarak iki kümenin farkını almayı

ve difference_update() metodu kullanarak da farkı aldıktan sonra ilk kümeyi güncellemeyi görmüştük.

Son olarak kümeler dersinin dördüncü dersinde discard() metodu ile bir kümeden eleman çıkarmayı

ve intersection() metodu ile de iki kümenin kesişimini almayı gördük.

Bu dersimizde ise kümelerle alakalı görmediğimiz metotları göreceğiz.

isdisjoint() metodu

isdisjoint() metodu iki kümenin ayrık küme olup olmadığını sorgular. Bunu yaparken de iki kümenin kesişimine bakar, eğer iki kümenin kesişimi boş küme ise True döndürürken, değilse False döndürür.

Uygulamasını görelim. x, y ve z adında 3 ayrı kümemiz olsun. Bunlardan x ve y kümelerinin ortak elemanlara sahip olduğunu görüyoruz :

İlk kodumuz da

x.isdisjoint(y)

x kümesi ile y kümesinin ayrık küme olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu iki küme ortak elemanlara sahip olduğundan ve dolayısıyla ayrık küme olmadıklarından cevap False olarak döndü.

Ancak

x.isdisjoint(z)

kodu ile x ve z kümeleri karşılaştırılmış ve iki küme ayrık kümeler olduğundan cevap True olarak dönmüştür.

issubset() metodu

issubset() metodu, iki kümenin birbirinin alt kümesi olup olmadığını sorgular. Birinci küme ikinci kümenin alt kümesi ise True değilse False döndürür. Uygulamasını görelim :

Uygulamamızda yine 3 kümemiz olsun : x, y ve z. Elemanları da aşağıdaki gibi olsun.

x kümesi y kümesinin bir alt kümesi olduğundan

x.issubset(y)

kodu çalışmış ve True değerini döndürmüştür. Ancak x kümesi, z kümesinin herhangi bir alt kümesi olmadığından

x.issubset(z)

kodu çalıştığından False değerini döndürmüştür.

union() metodu

union() metodu, iki kümenin birleşim kümesini döndürür.

Uygulamasını görelim :

x ve z kümelerinin birleşimini çıktıda görüyoruz. union() metodunun kullanılması sonucunda iki kümeden herhangi birinde değişiklik olmamıştır :

update() metodu

update() metodu birleşim kümesini, birinci kümeye atamak için kullanılır.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me

Sort:  

You got a 91.94% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 100.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 100.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!