Kümeler (Sets) #1 - Python Dersleri (Tutorials)

in #palnet2 years ago

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu bölümünde yeni bir veri türüne başlayacağız. Kümeler ya da İngilizce ismiyle sets, bir elemandan sadece bir adet tutan bir veri tipidir. Python'da oldukça önemli bir kullanım alanı vardır.

Küme oluşturma

Basit bir küme tanımı aşağıdaki yapılır:

Küme tanımı yaparken örneğimizde olduğu gibi süslü parantezler kullanılır. type() fonksiyonu kullanarak a değişkeninin tipini ekrana yazdırmış olduk.

Kümeler kullanım olarak diğer veri tiplerine oldukça benziyor. Örneğin boş bir kümeyi aşağıdaki gibi oluştururuz :

Tıpkı listelerdeki list() fonksiyonu gibi kümelerde de set() fonksiyonu bulunur.

set() fonksiyonunu kullanarak herhangi bir veri tipini kümelere dönüştürebiliriz. Aşağıdaki örneğe bakalım :

myList listesi içerisinde tekrarlı elemanlara sahip olan bir liste. set() fonksiyonunu kullanarak bu listeyi kümeye çevirmek istiyoruz.

Ancak kümelerin bir elemandan ancak bir tane alabildiğinden bahsetmiştik. Böyle bir yapı kümeye dönüştüğünde içerisinde tekrarlı yapılar da olsa tek'e düşürülür ve öyle dönüştürülür.

set() fonksiyonunun içerisine benzer şekilde string veri de verebiliriz. Eğer string içerisinde tekrarlı harfler varsa onlardan sadece 1 er tane alacak şekilde bir küme oluşturacaktır. Uygulamasını görelim :

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Sort:  

You got a 86.44% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

Congratulations @elektroyazilim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10000 upvotes. Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

You got a 50.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 33.33% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 65.82% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 83.17% upvote from @spydo courtesy of @elektroyazilim! We offer 100% Payout and Curation. Thank you.

You got a 25.00% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

The force is with you! You got a 23.75% upvote from @steemyoda courtesy of @elektroyazilim!

You got a 92.80% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 33.33% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!