Kümeler (Sets) #4 - Python Dersleri (Tutorials)

in #palnet2 years ago

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinin bu dersinde kümeler üzerinde kullanılabilen metotlardan devam edeceğiz..

Bu ders önceki derste verilen bilgiler üzerine bina edilecektir. Bu sebeple önceki derslere bakmanız tavsiye edilir.

discard() metodu

discard() metodu, bir kümeden eleman çıkartmak için kullanılır.

Çıkartmak istediğimiz eleman kümede varsa çıkarırken yoksa herhangi bir hata veya mesaj vermez. Herhangi bir işlem yapmaz.

Uygulamasını görelim :

x adında bir küme oluşturup elemanlarını verdik.

x.discard(5)

kodu ile listedeki 5 değerli elemanı çıkarttı. Sonrasında

x.discard(6)

kodu ile 6 elemanını çıkarmak istedik. Ama listede böyle bir eleman olmadığı için çıkarmadı ve herhangi bir hata da vermedi.

intersection metodu()

intersection() metodu adından da anlaşılacağı üzere kümeler arasında kesişimleri almak için kullanılır. (ortak elemanları alır)

Uygulamasını görelim:

Örneğimizde x ve y adında iki küme oluşturup benzer ve farklı elemanlar yerleştirdik. intersection() metodunu kullandığımızda bize iki kümenin de ortak olan elemanlarını getirdi.

intersection_update() metodu

intersection_update() metodu iki kümenin ortak elemanlarını yani kesişimini aldıktan sonra birinci kümeye kesişimi atamak için kullanılır.

intersection() metodunu kullandığımızda iki kümenin kesişimini bulsak da ne birinci ne de ikinci kümenin içeriğinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Ancak intersection_update() metodu bu durumu değiştirmektedir. Uygulamasını görelim :

Görüldüğü gibi iki kümenin kesişimini aldıktan sonra bu sonucu birinci kümeye atarak güncelleme işlemi yaptı.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Sort:  

You got a 65.90% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

You got a 94.24% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 100.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @elektroyazilim!

You got a 22.47% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 50.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 92.03% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!

You got a 50.00% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (27.78%)
Summoned by @elektroyazilim
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

Congratulations @elektroyazilim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 5000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 6000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!