KAFAMDA KİMSESİZ KALMALAR ŞİİR SESLENDİRMESİ [Sekte-i Us]

in #tr3 years ago
Bu şiir uyumak istediğim; fakat uyuyamadığım, uyumak ile uyayamamak arasında tuhaf bir yerde olduğum bir anda telefona nasıl not ettiğimi hatırlamadığım bir biçimde yazıldı. Hayal ile gerçek karışık, bir çift yaşlıyı hatırlıyorum. O zamanlar şöyle bir açıklama ile paylaşmıştım.


Kafamda bir yaşlı amca belirdi ansızın, bir de teyze. Tüm yaşanmışlıkları ile, sevmeleri ve sevilmeleri ile belirdiler kafamda. Evet, evet; sevdiler birbirini. Çok sevdiler. Sevgileri o kadar büyüktü ki ancak bir sene yaşatabildim onları kafamda. Kafam kaldırmadı. Önce teyze öldü ilk bendi söyleyerek. Sonra ikinci beyit göklere ders olup yükselirken amca öldü. Birkaç saat geçti iki ölüm arasından. Kafam da öldü sonra.

Yaşlı bir çiftin söylediği bu bentler, içimde bir daralmaya, sızıya ve bir o kadar da nedense; mutluluğa sebebiyet veriyor uykularımda. İçim de öldü sonra. Zamanın en inceldiği, kopmak üzere olduğu yerlerinden biridir uykularım. Uykularım da öldü sonra, zaman da.
kafamda kimsesiz kalmalar- sahinadm

Şimdi ise bu şiiri seslendiriyorum. Güzel olmadı biliyorum; ama olsun rezil olmanın güzel olduğunu biliyorum. Keyifli dinlemeler.

senden bana kimsesiz kalmalar nasip oluyor
fütursuz sevişmelerimiz yine son bulmuyor
fakat yaşlanmış dudaklarımız kırışık
her çizgisinden sevgimiz nehir olup karışıyor
eh biraz da kıskanıyor gençler bizi apaçık
bana senden kimsesiz kalmalar nasip oluyor

kimsesiz kalmalar senden nasip oluyor bana
ayrılışın bir hoş ciheti vardır ki
mütenekkiren gelip mütenebbih gitmesi
sonunda sesimden sana şiir oluyor
her nefesim her bakışım göklere ve her duruşum
sana bir basamak yaklaştığımda
nasip bana senden oluyor kimsesiz kalmalar

Sekte-i Us
Adem Şahin- Kafamda Kimsesiz Kalmalar

Sort:  

This post was resteemed by @steemvote and received a 99.41% Upvote. Send 0.5 SBD or STEEM to @steemvote

Bir sessizlik kalmaların kimsesiz bıraktığı kelimeler usul usul arşa yükselmiş. Rezalet bunun her neresindeyse, ben de tam oradayım. Kadehim şaha kalkıyor uğrunda.

You got a 46.69% upvote from @bdvoter courtesy of @edebiyat!

Delegate your SP to us at @bdvoter and earn daily 100% profit share for your delegation & rewards will be distributed automatically daily.

500 SP, 1000 SP, 2500 SP, 5000 SP, 10000 SP.

If you are from Bangladesh and looking for community support, Join BDCommunity Discord Server & If you want to support our service, please set your witness proxy to BDCommunity.

@edebiyat purchased a 18.72% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

You got a 9.10% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 33.33% upvote from @whalepromobot courtesy of @edebiyat!

Acıda ölüyor ardından, sevinçte ve rezalet ölüyor peşisıra.
Yüreğine kalemine sağlık hocam...

Teşekkür ederim hocam. :)

You got a 17.84% upvote from @spydo courtesy of @edebiyat! We offer 100% Payout and Curation. Thank you.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @edebiyat.

You received a 10.00% complementary upvote from @swiftcash 🤑
To stop similar upvotes from @swiftcash, reply STOP.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 28973.04
ETH 1959.44
USDT 1.00
SBD 2.38