Öyle Miyiz?

in tr •  22 days ago

adult-bride-child-1250452.jpg
Resim

Bazı kavramlar vardır söylenildiğinde ilk anlamları o kadar baskındır ki -genellikle- ikincil anlamları hatırlanmaz. Bu kavramlardan biri cömertlik diğeri cimrilik.

Cimrilik nedir sorusunu herhalde genel çoğunluk varyemez durumu olarak ifade eder. Başka anlamları var mı diye baktığımda genel olarak aynı anlamlara gelecek tanımlarla karşılaştım : para ve mal sevgisinden dolayı başkasına bir şey vermekten kaçınma gibi..

Peki cimrilik sadece maddi şeylerde mi olur?

Siz düşünedurun.

Türk Milleti olarak hep cömert olduğumuz düşünülür. Öyle miyiz, aslında öyleyiz. Önceleri Mısırdı, şimdilerde Yemen, Doğu Türkistan, Suriye, Filistin … derken birçok ülkeye yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda cömertiz gerçekten. Peki dairemizi daraltsak?

Başkalarına karşı hem cömert hem merhametli oluyoruz. İyi bir şey. Burada akla gelen bir soru: Ailemize karşı da aynı hassasiyeti gösteriyor muyuz?

Yoksa biz etrafına kibar, evdekilere ise kaba davrananlardan mıyız? Eğer öyleyse ciddi bir samimiyet sorunu var demektir. Bu gösteriş değil de nedir ? “Ne kadar iyi bir insan” denilsin diye yapılan cömertlik / iyilik ne derece anlam ifade eder, Allah(cc) bundan razı mıdır?

Yapılanların tribüne oynamaktan ne farkı var? Kendinize sorduğunuzda ben iyi biriyim diyebilir misiniz yoksa sadece iyi gözüken biri misiniz?

Aklıma gelen bir hadis:

“En hayırlınız, aileniz için hayırlı olandır. Bana gelince ben, aileme karşı sizden en hayırlı olanınızım.” (En hayırlınız ailenize en iyi davrananınızdır, şeklinde de geçiyor)

Etrafımızda çok yetenekli veya fedakar insanlar görürüz. Çok yakınlarımızda belki ailemizin içinde. Belki de arkadaşlarımız arasında. Bazen de olur ki yetenek olmasa da gösterilen emek vardır. Topluma baktığımda beni en çok üzen şey : Emeğe, yeteneğe kıymet vermeme.

Sevgimizi olduğu gibi beğenilerimizi gösterme konusunda da cimri sayılırız. Alışkanlık mı fıtrat mı bilemiyorum ama nedense hep beğenmediklerimizi dile getiririz. Sanki dillendirmek, kusur aramak gibi bir vazifemiz var. Biri bize milyon iyilik yapsa ve bir kötülük yapsa milyon iyiliği unutur hep o bir kötülükten bahsede bahsede ölürüz. Elimizden geldiğince büyütürüz sanki ödül verilecek.

En çok yaptığımız bir hata daha: Kusurları ortaya dökmek. İnsanız elbette kusurlarımız olacaktır, yanlışlarımız da. Kusurları örtmek varken ne kadar da istekliyiz dökmeye. Halbuki dinimiz bize bunu mu emrediyor :

Resulullah (s.a.s.) başka bir hadislerinde:
"Her kim bir müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse, Allah'u Teâlâ da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Her kim müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği birşeyini ortaya çıkarır ve dile verirse; Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir. " (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58; Tirmizî, Birr ve Sıla, 85)

Cimrilik, maddi bir şeymiş gibi gözükse de zamanla kalbimizi esir alır. Birçok kötülüğü de destekler hale gelir. Cömertlik nasıl ki engin merhamet, hoşgörü gibi ulvi duyguları içine alıyorsa cimrilik de kişideki ulvi duyguların ölmesine sebebiyet verir. Dikkat edelim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Yoksa biz etrafına kibar, evdekilere ise kaba davrananlardan mıyız?

öylelerine birçok şey denilebilir ama en hoşuma gideni 'el iyisi ev delisi' sözü galiba🙅‍♀️
teşekkürler @cocukgelisimi

·

Çok güzel bir sözmüş oldukça da ince. Acaba böylelerini ifade etmek için yeter mi diye düşündüm? Delilikten öte evde terör estiriyorlar. Ben teşekkür ederim değerli yorumunuz için @sudefteri

·
·

daha kötüsü de var ama ben en kibarını seçip yazdım:)
deli daha kötü manada düşünülebilir:)

Yapılanların tribüne oynamaktan ne farkı var?

👌 Elinize sağlık, çok güzel ifade etmişsiniz. Günümüzün en büyük sıkıntılarından ve samimiyetsizliklerinden biri olduğunu düşünüyorum ben de bu konunun.

·

Maalesef ki öyle. Değerli yorumunuz ve desteğiniz için teşekkür ederim. @tahirozgen

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cocukgelisimi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@tahirozgen hocama kesinlikle katılıyorum, aslında cimrilik ve cömertliği en iyi i temsil edecek ifadelerden biride biri cennetten diğeri cehennemden dünyaya dalları sarkmış olan ağaç örneği olabilir. Biz insan olarak kendimizden yola çıkmadığımız müddetçe asla bu işin hakikatini anlayamayacağız...

·

Evet sorun bireysel değerlendirmemizin eksik olması muhakkak. Kendi muhasebemize hiç girmiyoruz. Teşekkür ederim @avina değerli yorumunuz için

Hi, @cocukgelisimi!

You just got a 0.7% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here