UChain - Paylaşım Ekonomisi 2.0 -

in #tr6 years ago (edited)

Uchain paylaşım ekonomisi üzerine özel olarak tasarlanmış, herkese açık, blockchain teknolojisini kullanan bir alt yapı hizmetidir. Paylaşım ekonomisi üzerinde bulunan sektördeki diğer sağlayıcılarla birlikte Uchain, güven sorunları ve verilerin kötü niyetli kullanımları gibi sorunları çözmek için kendi temel blockchain ağını oluşturarak, kendi API ve SDK'ları kullanarak tüm paylaşım ekonomisi sektöründe ki oyunculara kendi tokenlerini yaratma ve uygulamalarını Uchain ağı üzerinden oluşturma fırsatını sağlamaktadır. Bu sayede Uchain, bir küresel otonom paylaşım ekonomi ekosistemi haline gelmeyi hedeflemektedir.

Paylaşım Ekonomisi Ekosistemi'nin Mevcut Durumu

Geleneksel paylaşım ekonomisi sektöründe bulunan şirketler hala 1.0 neslinde olup, burada kullanıcılar ikili ilişkiler kuramamaktadır. Kullanıcılar merkezi bir platform aracılığıyla eşleştirme hizmetlerini almaktadır. Tüm hizmet ve değer değişimleri aracılar aracılığıyla işlemlerine devam etmektedir. Lakin bu şekilde devam eden sistem önemli eksiklikleri de beraberinde getirmektedir;

  • Aşırı İşlem Maliyetleri
  • Güven Problemi
  • Verilerin Sızıntısı veya Kötüye Kullanımı

Uchain bu geleneksel sorunları ortadan kaldırmak için çeşitli çözümler sunmaktadır. Bunlar;

  • Peer To Peer Ağ (P2P)

Aracıları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı sözleşmelere sahip merkeziyetsiz eş düzeyler arası bir blockchain ağı.

  • Dağıtılmış Veri Depolama

Veri güvenliğini arttırmak amacıyla bölünmüş ve farklı yerlerde depolanmış şifrelenmiş veriler.

  • Kullanıcı Kredi Pasaportları

Kullanıcıların davranışlarını etkili bir şekilde kayıt altına almak amacı ile özel bir kredi derecelendirme algoritmasına sahip uygulamalar arasında kullanılabilen bir kullanıcı kredi pasaportu.

  • Token Teşviki

Hem kullanıcıların hem işletmelerin ilgisini çekebilmek amacıyla belirli bir sayıda ayrılan token.

2.png

Paylaşım Ekonomisi 2.0

Geleneksel paylaşım ekonomisinde aracı şirketler ya da platformlar yapmış oldukları hizmet karşılığında komisyon alırlar. Bu hizmetler ise kullanıcılar arasında ki işlemleri kolaylaştırmayı sağlamaktır. Yapmış oldukları işlemler paylaşım ekonomisinde önemli bir yeri kaplar. Buna rağmen yine de sorunlar devam etmektedir. Yeni paylaşım ekonomisinde ise kullanıcılar, aracılar ve komisyon olmadan eş düzeyler arası bağlantı kurarak ilişki içine girerler. Ayrıca Uchain'in kendi blockchain ağı sayesinde kullanıcılar ve işletmelere kendi tokenlerini dağıtma fırsatını bulurlar. Uchain aracılığıyla kullanıcılar ya da işletmeler paylaşım hizmetleri kolay bir şekilde ödeyebilir ve yapabilirler. Uchain eş düzeyler arası bir işlem ağı geliştirerek aracıları ortadan kaldırmaya çalışacak, böylece kullanıcıların ve hizmet sağlayıcıların daha fazla fayda sağlayabilmelerine imkan sunacaktır. Ayrıca hizmet sağlayıcıları, kendi paylaşım hizmetlerini sunmak amacıyla Uchain altyapısını kullanarak kendi dijital değerlerini de çıkarabilirler. Bu ekosistem içinde var olmaya karar veren hizmet sağlayıcıları tarafından çıkarılan tokenler temel birim olarak UCN'yi kullanabilmektedirler.

Uchain'in Teknik Özellikleri

Konsensüs: Ripple Protokol Konsensüs Algoritması
Akıllı Sözleşme Sistemi: SQL komutları, C++ ve Solidity dilini destekleyen sanal makineler ile akıllı sözleşme
Dağıtılmış Hesap Defteri: Dosya içeriğiyle indekslenen verilere sahip dağıtılmış depolama protokolüne dayalı, veri yığınları halinde parçalara ayrılmış, birden çok düğüm arasında bulunan veriler.
Şifreleme Mekanizması: Eliptik Eğri Kriptografi
Sistem Performansı: Saniye de yaklaşık 1000 işlem

Token Bilgileri

Token Sembol: UCN
Platform: Ethereum
Token Tipi: ERC20 (Ana Ağın Gelişimine Kadar)
Fiyat: 0.0823 USD
Hard Cap: 35000 ETH

5.png

Yol Haritası

6.png

2017 Q1: Mevcut paylaşım ekonomisinde ki sorunların araştırılması. Projenin yapılmasına karar verilmesi.
2017 Q2-Q4: Uchain ekibinin oluşturulması ve tanıtım belgesinin taslak haline geitirilmesi
2018 Q1: Tanıtım belgesinin son hali herkese açık bir şekilde sunulmuş web sitesi üzerinden erişime açık hale getirilmiştir. Herkese açık kitlesel ve ön satışın başlanması.
2018 Q2: Token dağıtımının gerçekleştirilmesi, Uchain cüzdan ve blockchain tarayıcısının geliştirilmesinin tamamlanması.
2018 Q3: Uchain mainnet kullanımına açılması ve Kurumsal açık platformun yayınlanması.
2018 Q4: Kullanıcı kredi pasaport sisteminin yayınlanması
2018 Q1-Q4: Paylaşım sistemi 2.0 ı başarılı bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla Uchain bir çok ortaklık girişiminde bulunmak ve platforma şirketleri çekebilmek amacıyla durmak bilmeden çalışacaktır. 2018 4 . çeyrek sonu ititbari ile 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olmayı ve ekosistemde 1 milyardan fazla veri parçasını paylaşmayı planlamaktadır.
2019 Q1: P2P işlem platformu kullanıma açılacaktır.
2019 ~: Uchain Ekosistemini kullanmak isteyen her türlü paylaşım şirketini bünyesine katmak amacıyla güncellemeler ve geliştirmelerin yapmaya devam edilmesi.

Takım

10.png

Ian Yu
Will Zhou
Grace Min
Benny Liao
Chris Tao
Jason Wu
Mandy Chan
Raviv Litman

Danışmanlar

11.png

Yatırımcılar ve Stratejik Ortaklar

12.png

İletişim Bilgileri

Website: https://uchain.world/
Whitepaper: https://uchain.world/css/img/pdf/uchain-whitepaper-dbe5656d6c.pdf
Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4631038.all
Twitter: https://twitter.com/UChainEcosystem
Telegram: https://t.me/UchainEcosystem
Medium: https://medium.com/@uchain
Reddit: https://www.reddit.com/r/UChain/

Bitcointalk Username: chn2z
My Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1306619

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Chn2z from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @chn2z! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Play-off for third result


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51719.12
ETH 3029.81
USDT 1.00
SBD 4.18