MUSING.IO / Soru-Cevap Platformu

in #tr6 years ago (edited)


kaynak
Steem blok zinciri teknolojisi tabanlı yeni bir site ile karşılaştım. Bu sitede sorular sorarak veya cevaplar vererek SBD kazanabiliyorsunuz. Site çok basit şekilde tasarlanmış olup, daha çok yeni olduğu için bir kaç eksiği bulunmaktadır. Sitenin Steemit üzerinde 50K SP delegasyona sahip bir hesabı mevcut, @musing.

Sorulan sorular tamamen size kalmış, verilen cevaplar da öyle. Kaliteli, ilginç sorulan veya verilen cevaplar @musing hesabından oy almaktadır. Şimdilik İngilizce sorular ve cevaplara rastladım ama ileride dil seçeneklerinin ekleneceğini düşünüyorum. Siteye giriş yaptığınızda karşınıza soruların olduğu bir sayfa çıkmaktadır. İstediğiniz soruya üzerine tıklayarak cevap verebilirsiniz. Verdiğiniz cevap Steem blok zincirine işleniyor ve Steemit üzerinden yorumlar sekmesinde görünüyor. Tüm sorular ve cevaplar @musing-threads adlı hesabın yayınladığı gönderinin altında yorum olarak toplanıyor. Aslında sorduğunuz bir soru veya verdiğiniz bir cevap Steemit'te bir gönderiye yorum yapmak gibi.


kaynak
Daha detaylı bilgi için:
https://steemit.com/introduceyourself/@musing/introducing-musing-io-a-decentralized-question-and-answer-platform-on-steem

Musing soru-cevap platformu ile ilgili bağlantılar:

Websitesi: https://musing.io
Discord adresi: https://discord.gg/uFCPMRe

Yeni bir platform olduğunu söylemiştim, o yüzden lütfen...

Önemli Not: Bu yazı ayrıca Steemit.com'da da yayınlanmaktadır. Bu paylaşımı Steem Blockchain'e aktarırken bir wordpress eklentisi olan Steempress kullanılmıştır.


Posted from my blog with SteemPress : http://www.cashthekush.tk/2018/07/musing-io-soru-cevap-platformu

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cashthekush from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Güzel bir tanıtım metni hazırlamışsınız fakat steempress'ten upvote almak için biraz kısa gibi geldi bana.

Teşekkürler hocam, inanın steempress olayını halen çözemedim, bazı yazılar görüyorum, sadece yazılmak için yazılmış oy alıyor. Discord kanallarına bile yazdım ama dönüş olmadı. Biraz daha deneme yapacağım, sonra onlara kazandırmaktan vazgeçeceğim gibi görünüyor 😉

Congratulations @cashthekush ! You received a 8% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65346.35
ETH 3184.00
USDT 1.00
SBD 4.13