Steemit Bas Gitar Dersi #9 [Akort]steemCreated with Sketch.

in #tr2 years ago

20190301_162019.jpg

Bir enstrümanistin, iyi bir müzisyen olduğunu ya da olacağını anlamak için basit bir yol var: Enstrumanın akorduna bakmak;)
Benim de en çok önemsediğim ve öncelikle dikkat kesildiğim konudur "akort". O kadar önemlidir ki başlangıç ve devam eden enstrümanistlik sürecinde sürekli yapmanız gereken, "olmazsa olmaz" bir durumdur.
Şu şekilde olmamasına dikkat edin:
(Konser öncesi çektiğim bu video, çok iyi müzisyenlerin bir şakası sadece, fakat benzer durumlar gerçekte de karşımıza çıkabiliyor:)

Akort:
En kısa tanımıyla, tellerin birbirlerine olan ses, nota uyumudur. Her enstrumanın kendine özel satandart bir akort şekli vardır. Bu, kesin bir kural olmamakla birlikte, farklı akort sistemleri de vardır.
Nefesli (Saksofon, Klarnet, Kaval, Duduk...) Vurmalı ( Perküsyon, davul, Darbuka, Bendir...) gibi enstrümanların da kendine özgü, belirli bir akort sistemi vardır.

Akort yapabilmek -telli çalgılar için- öncelikle çaldığınız enstrümanın akort sistemini bilmeniz gerekir. Bu sistem 4 telli bas gitarda şu şekildedir:

 • En ince tel "Sol" notası (1. Tel)
 • Alttan ikinci tel "Re" notası (2. Tel)
 • Alttan 3 "La" notası (3.Tel)
 • En kalın tel "Mi" notası (4.Tel) olacak şekilde ayarlanır.

Tel isimleri (kodlamaları) notalarla veya rakamlarla tanımlanır. En ince telden baslayarak sıra:

 1. Tel / Sol teli.
 2. Tel / Re teli.
 3. Tel / La Teli
 4. Tel / Mi teli.

Akort yapmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.

 • Kulak (Duyarak) : Bir diyapozon, klavye, telefon uygulaması gibi bir aletten, sırayla veya karışık şekilde "Sol, Re, La, Mi sesleri alınarak, bas gitarın kulakçıkları(burguları) gevşetip ya da sıkılarak, tellerin aynı sesi vermesi sağlanır. Bunu yapabilmek için kulağımızın o seslerin farklı ya da aynı olduğunu ayırt edebilmesi gerekir.
  Bütün sesleri tek tek ayarlamak yerine tek bir teli, mesela 1. Tel Sol telini ayarlayıp diğer telleri de ona göre ayarlayabilirsiniz.

 • Görerek: Akort aleti (Tuner) veya bir telefon uygulaması kullanarak yapılan akort yöntemidir. *Kullandığım uygulama "Pitch Lab".
  Kullanışlı ve basit bir yöntemdir.
  Bu yöntemi kullanamak için öğrenmeniz gereken bir bilgi vardır; notaların İngilizce isimleri. Akort aletlerinde genelde notaların ingilizce isimleri, yani harfler vardır.

İleride çok karşınıza çıkacak bu konu yeni ödevinizdir.

  (Ödev 3) İngilizce Nota İsimleri
 • (A)La (B)Si (C)Do (D)Re
  (E)Mi (F)Fa (G)Sol

7 notaya denk gelen, İngilizce alfabenin ilk 7 harfi, "La" dan başlayarak, nota isimlerini oluşturur ve büyük harflerle yazılır.

 • A B C D E F G

*Genelde "Do" dan başlayarak saymaya alışkın olduğumuz notları, "La" dan da sayabilmek, ingilizce nota isimlerini hatırlamamızı kolaylaştıracaktır.

Akort için daha detaylı bilgiye daha öncelerde hazırladığım videodan izleyip, daha anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz.
Iyi çalışmalar.

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @bassline! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 comments. Your next target is to reach 100 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!