Steemit Bas Gitar Dersi #16 [ Es / Sus]

in tr •  6 months ago 

20190318_190039.jpg

"Konuşmayı öğrendik şimdi 'sus'mayı öğreneceğiz" ;)

Sessizlik bir müzikse, sessizliğin de notasını yazabilmemiz gerekir.
Nota yazımında Es, diğer adıyla 'Sus' işaretleri tam olarak bunu yapar; susturur;)

IMG_20190318_074918.jpg

Es/Sus: Müzikte sessiz olan, yani çalınmayacak bölümleri ifade eder.

IMG_20190318_075213.jpg

Bu derse kadar öğrendiğimiz notalardan farkı, şekilleri ve kullanımıdır. İsimleri ve süreleri, öğrendiğimiz nota isimleriyle aynıdır.

IMG_20190318_074841.jpg

Genel olarak Nota, sesleri, sessizliği, hisleri... yazmanın genel adıdır ve Es/Sus da bu yazım sanatının bir parçasıdır.

Müziği yazmak = Notasyon

IMG_20190318_074937.jpg

Ödev
Aşağıdaki egzersizi çalmaya çalışın, ya da çalmamaya;)

Konuyu pekiştirmek için bu videoya da bakabilirsiniz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here