Steemit Bas Gitar Dersi #16 [ Es / Sus]

in #tr2 years ago

20190318_190039.jpg

"Konuşmayı öğrendik şimdi 'sus'mayı öğreneceğiz" ;)

Sessizlik bir müzikse, sessizliğin de notasını yazabilmemiz gerekir.
Nota yazımında Es, diğer adıyla 'Sus' işaretleri tam olarak bunu yapar; susturur;)

IMG_20190318_074918.jpg

Es/Sus: Müzikte sessiz olan, yani çalınmayacak bölümleri ifade eder.

IMG_20190318_075213.jpg

Bu derse kadar öğrendiğimiz notalardan farkı, şekilleri ve kullanımıdır. İsimleri ve süreleri, öğrendiğimiz nota isimleriyle aynıdır.

IMG_20190318_074841.jpg

Genel olarak Nota, sesleri, sessizliği, hisleri... yazmanın genel adıdır ve Es/Sus da bu yazım sanatının bir parçasıdır.

Müziği yazmak = Notasyon

IMG_20190318_074937.jpg

Ödev
Aşağıdaki egzersizi çalmaya çalışın, ya da çalmamaya;)

Konuyu pekiştirmek için bu videoya da bakabilirsiniz.

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.13
JST 0.146
BTC 60336.75
SBD 8.63