Steemit Bas Gitar Dersi #13 [ Nota & Tableture]

in #tr2 years ago (edited)

20190309_193634.jpg

Bas gitar çalışmaya ve basit bir şekilde çalmaya başlamadan önce öğrenilmesi gereken Nota ve Tableture, müziğin yazılı halidir.

Nota
Kendine özgü semboller ve şekillerle, müzikal sesleri yazmaya yarayan, Dünya' daki tek ortak dildir Nota.
Vurmalı, yani ritim enstrümanlarının da kendine özgü nota yazımı vardır. Aşağıdaki görselde basit bir noya yazım örneği vardır:
Notaları, es/sus sembollerini ve notaların yazıldığı Porte' yi görüyorsunuz.

Notalar Es İşarerleri.png

Es/Sus sessizliği ifade eder, yani çalınmaması gereken zamanlardır.

Notalar, birbirine paralel 5 çizgil üzerine veya aralarına yazılır Bu çizgilere "Porte" denir; her çizgi ve arası bir nota demektir. (Do Re Mi Fa...)
Notalara isimlerini veren , Portenin en başına konulan sembollere "
Anahtar*" denir. Anahtarı olmayan bir portedeki notaların, hangi nota oldukları belli değildir. Hanigi notanın Re, hangisinin Mi, Fa Sol... olduğunu anlamak için Anahtar şarttır.

fgggggggggggggggg.png

Bas Gitarda Fa anahtarı kullanılır.

Fa anahtarında 2 nokta arasındaki çizgi, Fa notasını ifade eder. Ve bu notayı referans alıp diğer notaları bulabiliriz.
Ödev.
Fa anahtarındaki çizgi ve aralıkların notasını yazınız;)

Tablature (Tab)

Gitar ve bas gitar çalanlar için oluşturulmuş, klasik notasyondan daha basit ve pratik, direk amaca ulaşmayı hedefleyen, kullanışlı bir sistemdir.
Birbirine paralel yatay çizgiler, bas gitarın (gitarın) tellerini, çizgilere yazılan numaralar da, basmanız, çalmanız gereken perde numarasını ifade eder.

Tab Setup.png

Tableture her ne kadar pratik bir sistem olsa da, tek başına kullanılması, karışıklıktan başka hiçbir işe yaramayacağı gibi, enstrüman çalmaktan bile soğurabilir insanı.

Tablature (Tab) okumanın anlam kazanması, gerçek anlamda işe yaraması için, temel nota bilgisine sahip olmak gerekir; Nota ve Tab, ikisi birlikte kullanıldığında ancak, asıl amacına hizmet etmiş olur.

Nota ve Tab' larla yapılan çalışmalara örnek bir video:

Şimdi, temel nota bilgisi neymiş bir bakalım!

Notada öğrenilmesi gereken, 3 temel konu vardır:

1- Nota İsimleri.
2- Nota süreleri/değerleri.
3- Nota sembolleri.

1- Nota İsimleri

İsimler, Bir (1) den başlayarak, bir önceki notanın iki katı şeklinde ilerleyen bir sisteme oturtulmuştur:

Birlik - İkilik - Dörtlük - Sekizlik - Onaltılık - Onaltılık - Otuzikilik...

2- Nota Süreleri/Değerleri

Süre/Değer, her bir "vuruş" arasındaki zamanı ifade eder.
Saatin "saniye"lerini düşünmek, konuyu sizin için daha anlaşılır kılacaktır. Her tik-tak arasındaki, ya da 2, 3, 6 sn.' de geçen zamanlara verilen isimlerdir süreler.
Mesela "Birlik nota 4 vuruş uzunluğundadır. Yani notayı çalıp 4 vuruş boyunca sesi uzatırsınız.

Nota süreleri/değerleri isimlerle birleştiğinde anlam kazanacak ve hangi notayı hangi uzunlukta çalmanız gerektiğini size ifade edecektir.

Nota Sembolleri

Untitled-1.png

Not:
Nota konusunu anlamak ve kullanmak için İlerleyen derslerde, yeni terim ve sembolleri yeri geldikçe anlatmaya çalışacağım.

Bir sonraki "Parmak Egzersizleri dersimize ve daha sonraki derslerslerde, çalışmalarımızı Nota ve Tableture kullanarak yapacağız. Nota ve Tableture okumak ve çalmak uygulamalı temel ve basit egzersizlerle pekiştirilecektir.Yani Bas gitar çalmaya yavaştan başlıyoruz, Heyecanlı bekleyiş başlasın;)

Notaların nasıl olustuğuyla, nasıl isimlendirildiğiyle ilgili merakınız varsa, Ufuk Somunkıran' ın Sesten Müziğe adlı belgeselini izlemenizi tavsiye ederim.

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @bassline! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!