GURUR DÜNYAMIZIN PARÇASI OLMASIN...

in #tr3 years ago

city-2444516_1920.jpg
Kynk

Küçük insanların gururu büyük olur,

der Yusuf Has Hâcib...

İnsanın kendisinden büyük bir yük taşıması, eninde sonunda kişiyi içinden çıkılmaz durumlar karmaşasına sokacağı kaçınılmazdır. Yusuf Has Hâcib'in dediği gibi küçük insanın gururumu büyüktür, yoksa büyük gurur sahibi olmak mı insanı küçültür?
İki durumda da insan küçük kalıyor, bu vaziyette iken gururunun insanın kendisinden büyük olması bir çok güzel özelliği katlediyor. Aşk gibi, dostluk gibi ve hatta kan bağı olan kişilerle arasındaki ilişkileri bile.

Türk Dil Kurumu'nun sayfasında

Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir...

şeklindeki tanımını bulabilirsiniz. Kendini beğenme, karşısındakini küçük görmenin ilk adımıdır. Herhangi bir kişinin, kendisinden üstün ve bilgili birilerinin olmadığı düşüncesiyle etrafına bakan kimse, her doğru karşısında, asabiyet dairesi içinde çırpınıp duracaktır.

Gurur insanın kendisine yapabileceği en kötü eylemdir. Şöyle ki bir insanı gururu yalnız bırakır, çaresiz bırakır, çözüm yollarını, çıkış yollarını kapatır ve insan kendi dünyası içinde kurduğu bir zindanda gururu gardiyan kendisi mahkum olarak yaşar, hayatın tadını alamaz. Kişide kötü bir iz bırakır gurur, çünkü kötü şöhret sahibidir ve toplum arasında "gururlu insan" diye tarif edilmez, genelde "burnu havada", "çok bilmiş", "kendini beğenmiş" vb. terimler kullanılır. Bir saydığımız terimlere bakın birde "gururlanmakta haklı" tabirine bakın ne kadar uçurum var arasında.

Eğer gurur yapacaksanız bunu gerçekten hak edebileceğiniz bir şekilde yapın. Çocuklara güzel ve temiz bir dünya bırakın en azından, koşup oynayabileceği, korkmadan sokaklarında gezebileceği bir dünya bırakın. Yapacağınız güzel işlerle büyüyün ki gururunuz küçülsün, ve gerçekten güzel işlerle gurur duyun, kendinizle değil, sizinle gurur duyacak olanlar sizi sevenleriniz olsun.

Okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederim, kalın sağlıcakla...

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Teşekkür ederim...

Yusuf Has Hacip'in sözünü çok havalı bulsam da, yazının devamında gururu bağladığınız sonuçlar yüzünden vazgeçtim. Ama içimde bir yerde hala havalı diyor. Belki doğru şekilde kullanıldığında havalıdır, diye kodlayım kendimde. Teşekkürler elinize sağlık, güzel bir yazı olmuş

Kesinlikle havalı ki bu yazıyı yazdırabiliyor, kendini ikna etmen için ipuçları :)

insan kendi dünyası içinde kurduğu bir zindanda gururu gardiyan kendisi mahkum olarak yaşar 👌

bu şekilde kibirli olanların karşısında aynı davranışı sergilemek lazım..

kendinizle değil, sizinle gurur duyacak olanlar sizi sevenleriniz olsun

ne güzel bir temenni🌼

Kesinlikle aynı tavrı sergilemek gerekiyor, ben sessiz kalmanın çok iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum bu gibi durumlarda...

Eline sağlık avina. Kişinin kendi ile gurur duymaya yer araması kibire denk geliyor. Kibir ise egonun bir tık ötesinde, kişinin görüşünü sığlaştırır, ve doz arttıkça körlüğe kadar götürür. hepimiz o bir tık öteye geçme potansiyelini içimizde taşıyoruz ve farkına varıp mücadele etmezsek kendimize ve çevremize zarar vermemiz kaçınılmazdır.

Posted using Partiko Android

Çok ince bir çizgide olduğumuzu kabul ediyorum, öyle bir nokta ki çizginin öteki tarafında olmaya çevremizdeki bir kişinin "vay be sen neymişsin" demesi bile yetebilir...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 8.15 % upvote from @boomerang.

gerçekten güzel işlerle gurur duyun, kendinizle değil, sizinle gurur duyacak olanlar sizi sevenleriniz olsun.

Aynen katılıyorum hocam. Güzel bir paylaşım olmuş ellerinize sağlık hocam ☺️💐

Ben teşekkür ederim güzel yorumun için...

Gurur insanın kendisine yapabileceği en kötü eylemdir. Şöyle ki bir insanı gururu yalnız bırakır, çaresiz bırakır, çözüm yollarını, çıkış yollarını kapatır ve insan kendi dünyası içinde kurduğu bir zindanda gururu gardiyan kendisi mahkum olarak yaşar

İste bu durumda gurur insana zarar veriyor, insan, o ince noktayı görebilmeli. Kendini bilen insan da bu ayarı çok iyi bilebilir sanırım @avina . Çok önemli bir konu arada sırada insanlara böyle konuları hatırlatmak gerekir:)

Posted using Partiko Android

Elimden geldiğince böyle konular zihnimi istila ettiğinde hatırlatacağım, değerli yorumun için teşekkürler @nikaja

Congratulations @avina! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 1250 replies. Your next target is to reach 1500 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57397.14
ETH 4325.04
BNB 609.29
SBD 6.99