TR Etiketi Haftalık Rapor 04/06-10/06

in #tr6 years ago

TR etiketinin haftalık raporu gelmiş hoş gelmiş. @boddhisattva'ya teşekkürler.


TR.png

ayrac1.png

Trendlerde geçen haftaki yerimizde takılıyoruz. Belki 1. sırada olan Kore'nin müziklerinden dinlersek biraz etki eder bize de:

Gangnam Style şarkısı da Kore'nin ülkece çok kötü bir durumda olduğu zamanda, moral olması için çıkartılmış. (Ek bilgi 😇)


ayrac1.png

Dil etiketleri arasında da yine 4. sıradayız..

Screenshot_1.png

ayrac1.png

Yazar ve içerik sayısında artış olsa da gelir de inanılmaz düşüşler var, sıramızı koruduğumuza şaşırıyorum. En yakın dil etiketinde bizim yarımız kadar yazar ve içerik olmasına rağmen hemen peşimizde duruyor.

.Geçtiğimiz HaftaBu Hafta
Yazar270274
İçerik967859
Ödül SBD44195174
Oran %0.6130.720
Sıralama44

ayrac1.png

İlk 25 küratör sıralaması.

@hr1 ve @pharesim geri geldi 👍

Son günlerde aramıza giren ve kullanımı gittikçe artmaya başlayan @steempress-io kullanımı da listede kendisini gösteriyor.

Screenshot_2.png

Screenshot_3.png

ayrac1.png

İyi çalışmalar.

ayrac1.png

Görseller Kaynak:

1(wikimedia), Diğerleri

ayrac1.png

altyazı.png

Sort:  

#tr nin ayakta durduğuna şaşıyorum bazen. Sanki bir avuç insan yazıyormuş gibi hissettiriyor.

Devam eden kürasyon projelerinin belirli kişiler üzerinde -ki kaliteli yazanlar sınırlı- gidip gelmesinden kaynaklı olabilir ;)

Nasıl yani? Spamları ve plagirsm yapanları da mı oylamalıyız diyorsunuz?
OOOoooo...
çk çk çk çk.... Hiç yakıştıramadım...

ŞOK ŞOK ŞOK

Hayır bunu eleştiri olarak birileri (!) yaptığı için gönderme yaptım ;)


Ayrıca yazdığım o konudan ziyade senin #tr etiketini yeterince takip etmediğin yönünde bir eleştiri idi :))

@emrebeyler tarafından paylaşılan https://steemit.com/tr/@trdaily/tr-tagged-posts-payouts-2018-06-14 gönderisinde göründüğü gibi 1 gün içinde 100 den fazla yazı 10 doların üstünde ödüle sahip, kaç tane yazı yazılmıştır düşün artık ;)

Son 1 haftadır takip etmiyorum ama ondan önce küratör seçimleri için günde 150-200 tane yazı inceliyordum. Her şey ortada zaten :) emrebeyleri ve trdaily'yi takip etmediğim için yazısını da görmedim bir inceleyeyim. Botlar olmasa olur muymuş o kadar ödül.

#tr etiketinin dördüncü sırada olmasına şaşırdım desem yalan olmaz. @captainsailor'ın düşüncesine katılmamak elde değil..

Demek ki başkaları da çalışmıyor pek :))

bence herkes bizim gibi:)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by arafs from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @arafs! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66836.79
ETH 3206.91
USDT 1.00
SBD 4.09