Člověk a technika

in #tematydne3 years ago (edited)

Dnes už si ani neuvědomujeme, kolik je okolo nás techniky, mnohé již bereme za samozřejmost a ani nepřemýšlíme, kde se to tu vzalo a kdo to vynaleznul, případně za jakého úsilí. Technika nám slouží a pomáhá šetřit naše síly a čas. Vezměme kupříkladu dnešní zemědělské stroje, když nebyly, muselo spousta lidí pracovat na poli a v zemědělství, aby měli co jíst. Dnes se věnuje zemědělství podstatně méně lidí, protože nám v mnohém pomáhá ona technika. A tak se lidstvo může věnovat i dalším oborům případně technice jako takové, což dříve možné až tak zase nebylo.
Již v pravěku můžeme mluvit o nejzákladnější technice. Různé nástroje, jež si člověk vyrobil z kamene či dřeva, aby mu pomáhaly ve výrobě oblečení, zbraní, různých nádob. Nebo třeba takový pazourek, přinesl člověku oheň kdykoliv nejen při bouři od blesku zapálených stromů. Velkého pokroku dosáhlo lidstvo v dobách starého Egypta, který se snad dá se říci opakoval až v 18., či spíše 19. století. Ve středověku jsem někde četl, že lidstvo ustrnulo, určitě bylo mnohé vymyšleno a vynalezeno, ale dobu starého Egypta a pozdějších průmyslových století to dle mého názoru nepřekonalo.
Ve starém Egyptě bylo vymyšleno a vynalezeno na základě jimi dobrých znalostí matematiky a fyziky či geometrie spoustu mechanických strojů či jejich součástí nebo různé základy pozdějších strojů. Dále jistě přispěli svými výzkumy a učeními k možnému vzniku dalších celků i v pozdějším věku. Vždyť v této době už dokázali vynaleznout princip primitivního parního stroje, který dokázali poprvé experimentálně využít až v 17. století, takový archimédův šroub se používá dodnes. Nemůžu nevzpomenout na pokrok ve vývoji tehdejších zbraní, které se pak zdokonalovaly postupem času i ve středověku.
O středověku, se můžeme dočíst, že byly vynalezeny například brýle, které ještě ani dnes nenahradili zcela kontaktní čočky. Dále došlo ke zdokonalení a i k prvním praktickým použitím vynálezů z dob velmi dávných ať už zmiňovaný Egypt nebo Čína. Například mechanické hodiny, knihtisk, střelný prach, vodní a větrné mlýny.
Po středověku přišla postupně pro člověka doba plná mnohých vynálezů, rozšíření výroby a průmyslu. Mnohé využíváme dodnes a myslím si, že ještě dlouho budeme, dokud dnes nevymyslíme zcela něco nového, převratného, jež by nahradilo vynálezy z dob dávno minulých.
Jmenujme si některé vynálezy, jež v různých formách používáme dodnes. Parní pohon pro různé stroje v továrnách, pro pohon automobilů, vlaků, lodí a dalších. Začaly se rozvíjet základy elektrotechniky, které můžeme dnes pozorovat kam až došly a ještě se asi budeme divit, kam až dojdou. Točivé stroje - motory, generátory, alternátory aj. Netočivé stroje - transformátory, cívky, vodiče. vynález elektřiny pro lidstvo zásadně důležitý. Nesmíme zapomenout na vynález žárovky, kterou se dnes snažíme nahradit LED a jinými, ale ještě dlouho mezi námi bude. Byly vymyšleny základy různých elektrosoučástek, na jejichž principu se poté zdokonalili další.
Elektrotechnika je dnes velmi důležitá součást techniky. Dá se říct, že většina dnešních přístrojů a strojů se neobejde alespoň bez jedné malé destičky se součástkami. Bez ní to prostě již dnes jde velmi špatně. Je to součást techniky.
Ale o tomto tématu by se mohlo psát až do nekonečna.
Jaký vy máte názor na to co člověk dokázal za dobu své existence z pohledu techniky, zadávám tímto téma týdne: Člověk a technika. :-)
Těším se na vaše příspěvky.

obrazek.png

Obrázek - zdroj: Pixabay.

A na další téma týdne jmenuji @bodie7

Sort:  

Zajímavé téma. Něco se pokusím v týdnu vyplodit ;)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 1.61154563 TRDO & @jjprac will get 1.07436375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Díky. Budu se těšit. :-)

;-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

V 15.století produkovala Čína víc litiny a ocele než Anglie roku 1850... Jsi ve svém článku hodně evropocentrický. Starověk, středověk... Na tahle období si hraje právě jenom Evropa.
!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.26465738 TRDO & @krakonos will get 0.17643825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tak to jsem vůbec nevěděl. Čína je holt nezanedbatelnou průmyslovou velmocí, dnes si i v minulosti. Teď si tak uvědomuji, že ve škole jsme se o těchto obdobích učili jen o Evropě, jakoby zbylý svět nebyl.

Congratulations @jjprac, 4.75% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Dobrá tedy. Hlásím, že převezmu službu, pokud nezapomenu :)

Pěkný téma ... :-)
!BEER
!COFFEEA
!trdo

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 1.87620301 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.17643825 TRDO curation
@jjprac earned : 1.07436375 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Hezký článek, jsem zvědavá co na dané téma vymyslím ;)
!BEER

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22879.40
ETH 1634.04
USDT 1.00
SBD 2.76