You are viewing a single comment's thread from:

RE: Člověk a technika

in #tematydne3 years ago

V 15.století produkovala Čína víc litiny a ocele než Anglie roku 1850... Jsi ve svém článku hodně evropocentrický. Starověk, středověk... Na tahle období si hraje právě jenom Evropa.
!trdo

Sort:  

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.26465738 TRDO & @krakonos will get 0.17643825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tak to jsem vůbec nevěděl. Čína je holt nezanedbatelnou průmyslovou velmocí, dnes si i v minulosti. Teď si tak uvědomuji, že ve škole jsme se o těchto obdobích učili jen o Evropě, jakoby zbylý svět nebyl.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27427.87
ETH 1785.65
USDT 1.00
SBD 2.74