Stille før stormen... eller kanskje det ikke blir storm?

in #stormlast month

Det er omtrent syv eller åtte dager til Bitcoin-halveringen, og vi nærmer oss for hvert minutt. Ja, det er åpenbart, men det er interessant å se hvordan markedene faktisk beveger seg sidelengs, ikke bare Bitcoin, men resten av dem også.

Jeg gikk nettopp til CoinMarketCap for å se på toppvinnerne i topp #100, og nummer én var $ONDO med mindre enn 10% gevinster i løpet av de siste 24 timene. Det er ikke mye, og det viser oss at hele markedet på en måte venter på at noe skal skje.

top gainers.png

Du kan også se noen positive prisbevegelser for BTT, HNT, PEPE, TAO og andre, men dette er egentlig ikke tall som er verdt å tenke på, fordi de fleste av disse tokenene vil bevege seg bakover med det samme tallet i minus den kommende dagen. Det er som om denne båten i en fornøyelsespark tar deg opp på den ene siden, så tilbake til startpunktet og så opp på den andre siden... men du ender opp på samme punkt til slutt (omtrent). Det er det som skjer i markedene akkurat nå (for det meste).

Selvfølgelig er det noen unntak, og i topp #500 har den første MEME-mynten på Bitcoin-kjeden kalt PUPS hatt et fint rally opp 70 % de siste 24 timene. Utenom det er alle de andre tokenene mellom topp 300 og 500, noe som betyr at markedsverdien er så liten at de vil pumpe og dumpe i alle retninger når de får litt oppmerksomhet, så det er egentlig ikke verdt å betale mye oppmerksomhet til (med mindre du vet at det er en skjult perle der et sted).

Er vi klar for en storm?

Halveringen nærmer seg... er vi klar for storm? Eller vil det hele gå stille, og uten store bevegelser i markedet? Jeg er nysgjerrig på å finne ut!

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68498.38
ETH 3905.59
USDT 1.00
SBD 3.66