Algı Yönetimi ve Manipülasyon

in #steempress6 years ago (edited)

Bir şeyin gerçek olması pek o kadar önemli değildir; fakat gerçek olarak algılanması çok önemlidir. Henry Kissinger

Bugünlerde hepimiz özgürlük adı altında tutsaklık ve bir yerlere bağımlılık hastalığının üretildiği; bununla paralel eğitim adı altında cehaletin yaygınlaştığı bir dünyayı gözlemliyor ve Elimizden bir şey gelmediği için üzülüyoruz.


Photo

Zihinlerin birbiriyle olan savaşları iyice ayyuka çıkmış. Gerçeklerle aramıza giren algıyı yönetenler gördüğümüz ve duyduğumuz şeyleri nasıl yorumlayıcı ağımızı ustaca belirler olmuşlardır.

Başlıkta yazmış olduğum tekniklerin aslında altında yazan gayet basit nedenlerdir. Bu basitlikle birkaç adım ile konuyu biraz daha açıklayacak olursak; yalanın bir kale olduğunu düşündüğümüzde bunun en iyi koruyucusu doğrulardır. Aslında Manipülasyon yapanlar da ilk olarak gerçeklere yaslanırlar ve buradan yola çıkarlar.


Photo

Hiçbir varlık ya da insan kendisine direk bir yalan kullanıldığı zaman bunu kabul etmez. Fakat doğruların arasına parça parça bu yalanlar serpiştirilirse kabul etme olayı daha da güçlenir. İşte bu temel noktaya da Manipülasyon diyoruz.

Bunu yaptıktan sonra geriye bu karışık kelimeleri etrafa yayacak bir taşıyıcı bulmaktır. TV ve gazetelerde ansızın bir konuyu gündeme getirip kabul ettirme konusunda çok aktif rol üstlenmektedirler.

Eğer dikkat etmezseniz medya Mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur. Malcom X

Son olarak algıda olayı örtbas etmek için "Niçin" sorusunun sorulması engellenmelidir. Bir amaç üretmek ve bunu bir sebebe dayamak bu soruyu ortadan kaldırmak için gereklidir. Amaç ile bizim geleceğe bakmamız sebep ile de geçmişe göz atmamız sağlanarak devamlı bu döngüde meşgul ediliriz.

Çoğu zaman sebepler amaçları gizlerler. Buna güzel bir örnek bayanların sık sık alışverişe gitmesidir. Alışverişe gitmek de dışarı çıkmayı gizleyen bir amaçtır.


Photo

Sonuca geldiğimiz zaman kandırılan kişilerin mutlaka bir yola konulduğu görürüz. Ama bu yolda ilerlerken sonucunun nereye varacağını hiçbir zaman söylenmediği ve saklı tutulduğu bir olay yaşanır.

Umuyorum Algı ve Manipülasyon konusunda ufakta olsa bir fikir edinmişsinizdir. Bir sonraki farklı felsefi yazımızda buluşmak üzere hoşça kalın...


Posted from my blog with SteemPress : http://www.ajanskosova.com/2018/06/29/algi-yonetimi-ve-manipulasyon/

Sort:  

Congratulations @tarikhakan55! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Hocam manipülasyon sadece yanlışa sürüklemek değildir. Yani yanlış düşünen bir insanı doğruya da yönlendirebiliriz. Fakat sistem aynı. Karşı taraf için doğru olan şeylere yaslanır. Yani formülünüzden yana bir itirazım yok. Fakat genel anlamda doğruluk ya da yanlışlık kalıplarına koyamayız.

Malcom X'in cümlesi gerçekten inanılmaz yerinde bir cümle olmuş. Elinize sağlık.

Tabiki hakkısın ilk paragrafında. Teşekkürler
Ayrıca Malcom ismini sen doğru yazmışsın :]

Ben senin nasıl yazdığını fark etmemiştim bile :) önemsiz detaylar :)

Güzel bir bilgilendirme olmuş elinize sağlık.

Ben teşekkür ederim...

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65348.61
ETH 3557.74
USDT 1.00
SBD 2.45