လာျပန္ျပီဟ ေနာက္တစ္ႏွစ္

in steempress •  19 days ago

ေဗ်ာက္ေဖါက္သံ တအုန္းအုန္း တဒိုင္းဒိုင္းနဲ႔ အိပ္မရေတာ႔တဲ႔ ဒီတစ္ညပါဘဲ အရင္ညေတြ

ကေကာ အိပ္ေနသလားဆိုေတာ႔ ရယ္ စရာေတာ႔ျဖစ္ေတာ႔မယ္ မအိပ္ေသးဘူးေလး

ဒီတစ္ညက ပိုလို႔ မအိပ္ခ်င္ေစေအာင္ အသံစံုေတြနဲ႔ဆိုေတာ႔ ေပ်ာ္စရာေတာ႔ ေကာင္းသား

သူတကာကေတာ႔ ဒီတစ္ညကို ေရာက္လာေတာ႔မယ္႔ နွစ္သစ္အတြက္ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီး

ထိုင္လို႔ေစာင္႔ေနၾကေလရဲ႕

သိပ္မၾကာပါဘူး လမ္းတေၾကာလံုး ေအာ္လုိက္ၾကတာ ကိုယ္ေတာင္ လန္႔သြားတယ္

ေအာ္ ညဆယ္႔ႏွစ္နာရီထိုးျပီကို ေဖါက္လိုက္တဲ႔ ေဗ်ာက္အိုးေတြကလည္း စစ္ျဖစ္ေနတာၾကေနတာဘဲ

ကိုယ္႔အတြက္ေတာ႔ နွစ္တစ္ႏွစ္ ကူးေျပာင္းသြားတာ သိပ္ေတာ႔ ဖီလင္မရွိလွ

သူ႔ဟာသူ ေျပာင္းတာဘဲေလ ေျပာင္းေပါ႔ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းတာကို စတင္းေစ်း

ေျပာင္းတာေလာက္ စိတ္မ၀င္စားမိတာေတာ႔ အေသအခ်ာပါဘဲ

ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းအတြက္ ဘာလုပ္သနည္း ဆိုေတာ႔ ေန႔ခင္းဘက္ က နံရံမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ႔ ျပကဒိန္ အေဟာင္းၾကီးနဲ႔ အသစ္လဲလွယ္လိုက္တယ္

အဲ႔တာေတာ႔ လုပ္ျဖစ္တယ္ က်န္တာေတာ႔ ေထြေထြထူးထူး မလုပ္မသြားျဖစ္ေတာ႔

သူမ်ားေတြ ေအာ္ဟစ္ေနၾကခ်ိန္ ကိုယ္က ေစာင္ျခံဳေကြးရင္း စတီးမစ္ေပၚ လမး္သလားေနေလရဲ႕

ဒီေန႔ညေတာ႔ ဂိမ္းလည္း ေကာင္းေကာင္းမေဆာ႔လိုက္ရ ဂိမ္းကလည္း ရာသီလိဒ္

စတင္ခါစဆိုေတာ႔ နည္းနည္း ေသြးေအးေနသေယာင္ သိပ္ျပီး အၾကိတ္အနယ္မရွီေသး

စတီးမစ္ေပၚ စာေရးရေအာင္လည္း အရင္လို သြက္သြက္လက္လက္မရိွလွ

ဒါေၾကာင္႔ေျပာပါတယ္ ႏွစ္သစ္ကူးတာေတာ႔ ကူးေပါ႔ စတင္းေစ်းေျပာင္းတာေလာက္

ကိုယ္႔အတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္မေကာင္းလွ

ေနာက္ႏွစ္ဆိုေတာ႔ လည္း ေနာက္တစ္နွစ္ေပါ႔ေလ

 

Author : @bobokyaw
@bobokyaw.jpg


Posted from my blog with SteemPress : https://bobokyaw.xopus.io/?p=134

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

နွစ္တစ္ႏွစ္ ကူးေျပာင္းသြားတာ သိပ္ေတာ႔လည္းမဆန္းက်ယ္ပါဘူးကြာ

·

မင္းသေဘာေပါက္လြယ္သားပါလား

Congratulations @bobokyaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!