Steemph.Cebu: Paglinang ng Kasanayan sa Paggawa ng Literatura - Contest #6 : Sariling Maikli na Kuwento tungkol sa mga Pangarap.

in #steemph3 years ago

U5dr1VmpXMbZFnjpxe9CgW3MRywTGfY_1680x8400.png


Ang @steemph.cebu ay kabilang sa proyektong itinatag ng @sndbox, ang "proyektong sndcastle". Bilang isang sndcastle, gusto ng @steemph.cebu na gumawa ng mga uri ng paligsahan o patimpalak kung saan maipapakita ng mga Pilipinong Steemian ang kanilang kakayahan sa pagsulat ng kahit anong klase ng literatura. Ito rin ay isang paraan para magkaroon ng interaksyon ang mga Pilipino sa isa't isa. Hinihikayat namin ang lahat na Pilipinong Steemian na lumahok sa mga paligsahang bubuohin namin sa Steemit. Ito ay para sa inyo! Palawakin ang Wikang Filipino!


Ano ang isusulat?

 • Sariling Maikli na Kwento

Hindi hihigit sa 500 na salita at hindi bababa sa 200 na salita. Gumamit ng mga makukulay o naaayon na mga larawan.


Tema

 • Pangarap sa buhay

Ibahagi ang inyong kuwento na naglalarawan sa mga pangarap ninyo sa buhay. Maaaring ito ay nangyari na o mangyayari pa lang.


Mga Alituntunin na dapat sundin sa pagsali

 • I-resteem at i-upvote itong post.
 • Ang gawang literatura ay dapat isulat sa wikang Filipino
 • Gamitin ang tag na #literaturang-filipino at #pangarap
 • Ilagay sa pamagat ang: "Literaturang Filipino"
 • Gumawa lang ng isang nilalaman o gawa.
 • Ilathala ang gaw sa loob ng 6 na araw pagkatapos malathala ang anunsyo.

Pagbabasehan ng Mananalo

Ang pagbabasehan ng mananalong gawa ay:

 • Dami ng mga salita o pangungusap o parilalang ginamit.
 • Ganda ng pagkagawa
 • Kaugnayan sa Tema o Paksa at
 • Dami ng boto galing sa ibang Pilipino

Gantimpala

May kaibihan na sa mga matatanggap na papremyong SBD. Napag desisyonan na porsyento o bahagi ng SBD na makukuha ng paligsahang ito ay mapupunta sa mga kalahok na mananalo. Mas malaki na ang puwedeng mapanalunan ng limang (5) mapapapalad na mananalo.

May limang(5) mananalo sa paligsahan:

 • 1st - Makatatanggap ng 30% sa SBD na makukuha
 • 2nd - Makatatanggap ng 25% sa SBD na makukuha
 • 3rd - Makatatanggap ng 15% sa SBD na makukuha
 • 4th - Makatatanggap ng 10% sa SBD na makukuha
 • 5th - Makatatanggap ng 10% sa SBD na makukuha

Mga naunang patimpalak sa pagsusulat


Layunin ng @steemph.cebu na maibuklod ang kumunindad ng mga Pilipino sa buong Steemit. Suportahan ang @steemph.cebu at ang @sndbox.

Gumawa, Magsumite at Manalo


follow_steemph.cebu.gif

Sort:  

Pwedi bisaya ani.. Bisdak nasad... isulong ang bisayang pinulongan..

@gohenry-logo.png

From the word "Cebu" this represents For Bisaya people. Let's start with our mother tongue first and everything will follow . By this , we are able to collide and share those words we need to learn and know then this will be benefitted to our fellow Cebuanos. May this contest helps me to discover bisdak words which I haven't heard ever since .Thanks and Godspeed @steemph.cebu

nosebleed hehehe.. DMD.. grabe ka lawon

Managhap ta ani bi. Hahaha

abi nako bisaya... ok ra sad tagalog..bisaya na sad sunod.. :)

Kani mga masters, wala pani result? :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13019.92
ETH 406.37
USDT 1.00
SBD 1.00