Neye Nasıl Bakarsan O da Sana öyle Bakar🍀👩‍🎨

in steemix •  3 months ago  (edited)

Screenshot_20190314-005253_Photos.jpg
Merhaba steemit ailesi bu aralar pek sıklıkla birşeyler paylaşamıyorum. Ama bugün resim çizmek icin bahceye cıktım etrafa bakındım. Acaba ne çizsem diye ve bir an gözüm erik ağaçlarındaki şu bembeyaz ve bir o kadarda muhteşem olan erik çiçeğine takıldı ve çizmeye basladım elimden geldiğince ve sizlerin beğenisine de sunmak istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Simdiden begenen herkese çok tesekkür ederim🍀🙏

Screenshot_20190314-005245_Photos.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Çok güzel olmuş gerçekten. Emeğinize sağlık:)

Posted using Partiko Android

·

Cok tesekkur ederimm :)

Congratulations @zeyart! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!