Sara Jio sevgi yazarı , ya dedektiv yazarı ?

in steemix •  7 months ago  (edited)

Nədənsə Sara Jio imzası hər kəsə romantik müəllif təsiri aşılayır. Bu müəllifin adını çəkən kimi “sevgi romanımı?” reaksiyası gəlir. Halbuki Sara Jio yalnızca sevgini yazmır. Eyni zamanda bərkə boşa düşən, sınaqlar keçən sevgidən yazır. Yazarın ilk tanış olduğum romanı “Böyürtkənli qış” romanı oldu.

bogurtlen-kisi-ciltli53dd4a54574ff8d64a72062faa0ad9e1.jpg
photo

Romanın annotasiyası ilə çoxunuz tanışsınız. Bu səbəbdən mən sizə romanda müşahidə etdiyim sevgi münasibətlərini yazacam. İlk öncə jurnalistin –Kler Oldricin öz əri ilə olan sevgi münasibəti. Daha sonra roman boyu Oldric ailəsinin 3 nəsil başlarına gələn sevgi münasibətlərini izləyirik. Amma necə? Bu müşahidələrdə də xəyanət də var, yalan da. Hətta əsərin sonuna kimi həqiqətin tamam fərqli olacağını belə ağlımıza gətirmirik. Mən bu səbəbdən Sara Jio imzasını yalnız sabun operası tipində sevgi romanı yazan yazar hesab etmirəm. Bəlkə də axtarsaq daha çox dedektiv janrına aid də etmək olar.
Bu romanda hər şey var . Sevgi də, nifrət də , övladı itirmiş 3 ana da, yaşadığı dəhşətləri unutmağa çalışan qadınlar da... Daha nələr...
Bu romanda diqqətimi çəkən bir məqam da qəzetin ailə biznesi olması idi. Klerin işlədiyi redaksiya ərinin 3 nəsil ailə biznesidir.
Roman haqqında çox da müfəssəl məlumat vermək istəmirəm. Çox tövsiyə edərdim özünüz də oxuyasınız.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @jale-85 ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 820 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations @jale-85! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Güzel bir kitap tanıtımı olmuş emeğinize sağlık :)

·

Təşəkkür edirəm.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here