Sort:  

Em nghĩ sao về chương trình này @thethor1122? Tất nhiên bài viết này cũng chỉ là khái niệm thôi, vì có thể vài tiêu chí sẽ có thể bị thay đổi. Cảm ơn em đã quan tâm bài viết. Anh còn nợ em một lần chỉnh sửa bài cho em :D

Về chương trình @teamvn em thấy rất OK rồi, chức năng của mình không thua kém gì các con bot khác như Minnowsupport, thậm chí mình còn hơn họ một số chức năng, tuy nhiên thì đây là con bot của cộng đồng VN, mình hoạt động khác họ nên sẽ không so sánh với họ. Mình chỉ thua họ về giá trị upvote thôi, nếu như sau này anh @quochuy code được con bot auto nghỉ ngơi giống minnow thì em nghĩ là hoàn chỉnh rồi. Còn về bài viết của em, lúc nào có thời gian anh sửa sau cho em cũng được mà. Em biết anh đang bận, chứ nếu rảnh thì anh cũng giúp em rồi.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17433.40
ETH 531.49
SBD 1.16