Стимилионери!

in #steem5 years ago (edited)

Говорио сам да ћемо догодине у ово доба сви бити стимилионери, али ово је нешто много уранило! Проверите новчанике и процењену вредност рачуна (Estimated Account Value)!Stimilioner-2018-11-22_105233.jpg

KEEP
CALM
and buy
LAMBOimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income

Sort:  

Dreams come true

If this was Steem Power, THAT would be a dream come true, @madlenfox 😂😂😂

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Congratz, your post has been resteemed and, who knows, will maybe appear in the next edition of the #dailyspotlights (Click on my face if you want to know more about me...)
Check the rules of the Daily Spotlights if you want to nominate someone!
Pixresteemer is also listed as promoter on The Steemians Directory

? :D Odoh na put oko sveta @lighteye :D

Управо се спремам да са своје 272 милијарде купим четврт света (незагађени део) ко четврт бурека, @ladysnowhite. Добро си дошла кад те пут нанесе до њега 😂😂😂

Uauu! Imam dve milijarde dolara! Odoh da utičem na američke izbore.

Да си се мало раније укључио, @vasigo, сад би имао 300 милијарди, и лупао би чврге Сорошу и Безосу, а избора у Америци не би било, пошто би те тамо одмах прогласили за цара 😂😂😂

Ма шта вреди ја само 3 милиона долара имам.
Нећу се играм више.

Преброј нуле поново, @jaca, имаш само три милијарде 😂😂😂

па јес, онда је све под контролом хахах

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26593.36
ETH 1593.70
USDT 1.00
SBD 2.17