Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 731: Efekt motyla

in #reakcja2 years ago

Trump odwołał wizytę w Polsce - taka informacja obiegła cały postępowy świat. Oficjalnie powodem jest huragan Dorian, który ma uderzyć na Florydzie. Lud pracujący miast i WSI wie jednak dobrze, że tu nie chodzi o żaden huragan, tylko o klimat polityczny w kaczystowskiej Polsce, który ewidentnie nie sprzyja demokracji ludowej. Na szczęście świecki prorok Roman Giertych zapowiedział, że w jesiennych wyborach Kaczyński przegra a Trump to wie. Zresztą amerykańscy naukowcy już to opisali. Jest to tak zwany "efekt motyla". Polega on na tym, że trzepot skrzydeł motyla w Ohio wywołuje huragan na Florydzie, który zatrzymuje Trumpa w USA, co pozbawia kaczystów wsparcia i doprowadza do wygranej Demokracji. By żyło się lepiej!

Sort:  

I bardzo dobrze, niech tam siedzi stary pierdziel. Ja nie chciałem żeby tu przylatywał. Może w zastępstwie przyśle swojego służącego, prezydenta Izraela, jeśli ma jaja żeby przylecieć.

A tak na marginesie, świetny materiał. XD

Za głupotę trzeba płacić. Mam nadzieję, że następne 4 lata rządów głupiej zmiany i związanych z tym faktem bolesnymi konsekwencjami będą wystarczającą zapłatą za nieużywanie mózgu. Nieco złośliwe powiem tak; gdyby PIS przegrał te wybory to następne znów mógłby wygrać. Doopa musi porządnie boleć aby uruchomić mózg. A więc 4 następne lata męczarni po to, aby profaszystowskie rządy nigdy już nam nie zgrażały. Nauczka musi być bolesna aby się wryła w pamięć.

Congratulations @minprawdy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 39894.55
ETH 2294.65
USDT 1.00
SBD 6.74