You are viewing a single comment's thread from:

RE: Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 731: Efekt motyla

in #reakcja2 years ago (edited)

Za głupotę trzeba płacić. Mam nadzieję, że następne 4 lata rządów głupiej zmiany i związanych z tym faktem bolesnymi konsekwencjami będą wystarczającą zapłatą za nieużywanie mózgu. Nieco złośliwe powiem tak; gdyby PIS przegrał te wybory to następne znów mógłby wygrać. Doopa musi porządnie boleć aby uruchomić mózg. A więc 4 następne lata męczarni po to, aby profaszystowskie rządy nigdy już nam nie zgrażały. Nauczka musi być bolesna aby się wryła w pamięć.