You are viewing a single comment's thread from:

RE: Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 731: Efekt motyla

in #reakcja2 years ago

I bardzo dobrze, niech tam siedzi stary pierdziel. Ja nie chciałem żeby tu przylatywał. Może w zastępstwie przyśle swojego służącego, prezydenta Izraela, jeśli ma jaja żeby przylecieć.

A tak na marginesie, świetny materiał. XD