Fame mma na Spotify

in polish •  7 months ago 

Polski rynek na spotify bardzo gwałtownie przyśpieszył przez ostatni czas. To oznacza że wiele osób chce zgarnąć kawałek tego tortu, w tym filmiku opowiadam i jak idzie i nie tylko.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bardzo śliczny filmik. Ja dzięki spoty sobie słucham namiętnie soundtrackow. I bardzo mi to leży. Cieszę się, że jest taki wybór.
Mam pytanko - dasz link może do takich statystyk?

Congratulations @werpoli! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!