You are viewing a single comment's thread from:

RE: O tym jak pisać i o czym pisać? „O to jest pytanie?”

in #polish3 years ago

Ciężki kaliber wytoczyłeś ;)

Możemy brać odpowiedzialność tylko za siebie i swoje teksty, a przy lekturze cudzych nie zapominać o zdrowym dystansie. Takie miejsca jak steem w dużej mierze powielają informacyjną pulpę wylewającą się z mediów i sieci, lecz perełki też się trafiają.
Twoje rozterki dobrze świadczą o Tobie, jako o człowieku szukającym prawdy lub choćby namiastki obiektywności. To ogromny wysiłek - każdą dawkę informacji analizować, porównywać, poddawać próbie. Moim zdaniem całkowity obiektywizm czy dotarcie do "Prawdy" jest nieosiągalnym ideałem, ale warto próbować - myśleć, kombinować, rozkładać na części pierwsze, kwestionować...

Sort:  

Dzięki. Twoje komentarze napawają mnie optymizmem. Mój wrodzony sceptycyzm pozwala mi zachować dystans do medialnego zgiełku i jego rasowych manipulatorów jednak dotarcie do „Prawdy” jak piszesz jest nieosiągalne.
Pozdrawiam

Też kiedyś bardzo dużo na ten temat myślałem. Moje wnioski były takie, że w zasadzie Prawdą jest tylko to co widziałem na własne oczy. To znaczy trzeba jeszcze pamiętać o tym, że to co zobaczyłem jest prawdziwe i naprawdę miało miejsce, ale już jeśli nie widziałem na własne oczy całego ciągu przyczynowo-skutkowego, który doprowadził do tego wydarzenia, to trzeba mieć na uwadze, że tak naprawdę nadal nie wiem dlaczego to zdarzenie miało miejsce. Cała reszta to kwestia wiary - bo albo poświęcasz całą swoją energię i czas by analizować źródła, albo pół-losowo decydujesz które źródła wydają się najbardziej wiarygodne. Całe życie trzeba podejmować decyzje komu i w co wierzyć. Czy nad Hiroszimą i Nagasaki wybuchły bomby atomowe? Czy w Roswell naprawdę spadło coś pozaziemskiego? Czy matka może zabić swoje własne dziecko? Czy na rozkaz Stalina zamordowano kilkanaście do kilkudziesięciu milionów ludzi? Czy jajko ma dużo niezdrowego cholesterolu czy dużo zdrowego cholesterolu? Czy szczepionki mogą powodować autyzm? I tak dalej i tak dalej.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20815.96
ETH 1198.49
USDT 1.00
SBD 3.24