Domy z konopi steemCreated with Sketch.

in polish •  6 months ago 

Fotoram.io (1).jpg

Naturalne budowanie zyskuje ostatnimi czasy na popularności (co mnie bardzo cieszy ;)). Według głoszonych idei budownictwa zrównoważonego, dążącego do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko powstaje coraz więcej nowych rozwiązań i materiałów.
Jednym z nich, bardzo przykuwającym uwagę, jest właśnie paździerz konopny zwany- Hempcrete. Jest to mieszanka: paździerza konopi, składnika wiążącego, wody i utwardzacza. (Pocięte, zdrewniałe części łodyg mieszamy ze spoiwem na bazie wapna.)

image.png
źródło

Co w tym takiego wspaniałego?

  • Jest to materiał całkowicie ekologiczny. Przy rozbiórce budynku, zużyty materiał może posłużyć jako nawóz.
  • Ma ujemny ślad węglowy. To oznacza, że przy produkcji tego materiału nie zwiększa się emisja CO2, ba nawet się zmniejsza, za sprawą pochłaniania dwutlenku węgla przez konopie przy ich wzroście.
  • Konstrukcja. Sam beton z konopi nie pełni funkcji konstrukcyjnej. Prócz samej izolacji wykorzystuje się go najczęściej jako wypełnienie. Z upływem czasu twardnieje, staje się bardziej wytrzymały i usztywnia konstrukcję. Nie wymaga dodatkowej izolacji cieplnej ani akustycznej.
  • Finanse. Z racji tego, że nie stosujemy dodatkowych izolacji termicznych cena się obniża. Również za sprawą lekkości materiału, niepotrzebne są dodatkowe wzmocnienia fundamentów. Mniej też wydajemy na ogrzewanie, ponieważ przy wykorzystaniu tej technologii nie tworzą się mostki termiczne i ciepło nie ucieka w takim stopniu.
  • Odporny na pleśń, owady, zabezpiecza drewno i jest niepalny.
  • W okresie letnim beton konopny reguluje temperaturę i wilgotność w domu zapewniając optymalny mikroklimat.

Przykłady wykorzystania z Polski:
image.png
image.png
źródło

Paździerz konopny swoje początki wiąże z Francją. To tam w latach 90. zaczęto go wykorzystywać. Dopiero później metoda ta zyskała na popularności w pozostałych krajach europejskich.

image.png
źródło

Przykład z Poznania i pierwszy w Polsce budynek z konopii.

Właściwości bloku strukturalnego:
Rozmiar 500300200mm
Liczba bloków w 1m3 33
Średnia gęstość wynosi 500-550 kg/m3
Waga jednego bloku 15 kg
Przewodność cieplna 0,07-0,075 W/mK
Absorpcja dźwięku, 126-2000 Hz 0,17-0,6
Odporność na mróz, cykl 25-50
Wchłanianie wody,% 40-85
Odporność ogniowa 0,75-1,5 h
Biostabilność V grupa
Wytrzymałość na ściskanie, MPa 0,5-2,5
Siła zginania, MPa 0,7-1

Dane ze strony producenta : www.hempiflax.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Fajna ciekawostka.
Twój post został podbity głosem @sp-group-up. Kurator @julietlucy.

Congratulations @vvasy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!