RE: Problem z dtube dlive format pliku

You are viewing a single comment's thread from:

Problem z dtube dlive format pliku

in polish •  last year 

Probowalem juz na firefox i chrome. Dzis sprawdze chyba zdrugiego laptopa. W jakim formacie wrzucasz ?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Miałem to samo .w jakiej rozdzielczości wrzucasz ? < musi być ( 854x480) kodek h.264 >