RE: Problem z dtube dlive format pliku

You are viewing a single comment's thread from:

Problem z dtube dlive format pliku

in polish •  last year 

Witaj, spróbuj na innej przeglądarce, ja też miałem problemy na chrome :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Probowalem juz na firefox i chrome. Dzis sprawdze chyba zdrugiego laptopa. W jakim formacie wrzucasz ?