Śniadanie z Bitcoinem #27 - milionerzy na deskorolkach i kto zjada lunch Agustinowi Carstensowi

in #polish2 years ago

Najnowszy odcinek Śniadania z Bitcoinem, rozmawiamy o Lightning Network, rosnącej depresji banków centralnych i poczynaniach Rafała Zaorskiego z Merlin S.A.

Sort:  

Ciekawi mnie jak będzie, bo z czasem nasze poglądy się rozeszły :P Nie wierzę w "Merlinki" i inne rzeczy, coś jak Kodakcoin.

Congratulations @szczepan! You have received a personal award!

2 Years on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Semi Finals - Day 1


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10651.10
ETH 345.80
USDT 1.00
SBD 0.95