Wyzwanie: Lecimy po 1 BTC #4

in polish •  5 months ago

Przegląd wyzwania lecimy po jednego Bitcoina. Od początku postawionego wyzwania minęło parę dni, czas zrobić małe podsumowanie jak wygląda sytuacja wyzwania i pasywnego dochodu online. Niezależnie jakie procenty się zbiera, te małe mogą być bardzo zadowalające, tworząc efekt toczącej się kuli śniegowej.


Stan obecny


Początek rozpocząłem z 24193 CoinPot. Ostatni zakup zrobiłem za 25694 CoinPot tokenów więcej, to daje jakieś 6,2% wzrost tokenów CoinPot. Do tego strata przez pomyłkę ponad 200 tokenów. Pamiętać trzeba, że to rynek kryptowalut i zdarzyć się może wszystko.

Na samym handlu zysk to 1661 tokenów CoinPot. Straty można minimalizować, nadrabiając kranikami zbierając darmową kryptowalutę i to jest na plus. Całość myślę, że nabierze rozpędu koło połowy stycznia i będzie więcej możliwości. Cała misja i tak jak się uda, to będzie miała charakter inwestycji i zasilanie konta Steem. Myślę że Nowy Rok przyniesie wiele ciekawych wyzwań z mojej strony:)

Szczęśliwego Nowego Roku Spełnienia Marzeń i Celów w 2019!
Grupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @strefanetu
TAG: #sp-group Konto Grupy: @sp-group


Opis CoinPot + Kraniki
Opis Wyzwania
Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Za każdym razem jak odbierasz coiny, z automatu dostajesz 3 coinpot. Więc 5 stron - z każdej odbierasz i 15 coinpot coins. Kilka tak razy dziennie i można trochę sobie uzbierać. Oczywiście jak komuś chce się to robić i plus do tego te captcha

Posted using Partiko Android

·

Dokładnie i na początku warto resztę kryptowalut konwertować na CoinPot. Uzbierać i na spadkach kupić solidnie to z kolei da przy zyskach większą ilość przy zbiorach:)

·
·

A gdzie jest aktualna cena coinpot ?

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.