Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pisałem, że napój niegodny mojego pseudonimu. Dodatkowo z pół łyżeczki cukru i to białego w sobie zawiera ;D W sumie cytryna też nie byłaby zła ;)

Zawsze i tak mogło być gorzej ;)

Liptony w piramidkach są dobre :)

·

Ujdą, ale po plakietce wnioskuje że to zwyklak, jak pamiętam to te piramidki mają też inne plakietki

Posted using Partiko Android

·
·

Przyznaję się, że to zwykle liptony ;) Nie ma potrzeby rozwlekania się nad tym.

I tak nie oddam moich insygniów herbacianego maga.

·
·
·

:D nie no prawdziwy mag tankuje mane z czego może jak nie ma wyjścia, więc myślę że z braku lepszych możliwość jesteś w pełni usprawiedliwiony

Posted using Partiko Android

·

W piramidkach to i Steem jest dobry :>