RE: Rozmyślania przy herbacie #1

You are viewing a single comment's thread from:

Rozmyślania przy herbacie #1

in polish •  5 months ago 

Wszystko pięknie, ale czemu torebkowy lipton?! Ble, z prawdziwą herbatą to to ma niewiele wspólnego ;)

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pisałem, że napój niegodny mojego pseudonimu. Dodatkowo z pół łyżeczki cukru i to białego w sobie zawiera ;D W sumie cytryna też nie byłaby zła ;)

Zawsze i tak mogło być gorzej ;)

Liptony w piramidkach są dobre :)

Ujdą, ale po plakietce wnioskuje że to zwyklak, jak pamiętam to te piramidki mają też inne plakietki

Posted using Partiko Android

Przyznaję się, że to zwykle liptony ;) Nie ma potrzeby rozwlekania się nad tym.

I tak nie oddam moich insygniów herbacianego maga.

:D nie no prawdziwy mag tankuje mane z czego może jak nie ma wyjścia, więc myślę że z braku lepszych możliwość jesteś w pełni usprawiedliwiony

Posted using Partiko Android

W piramidkach to i Steem jest dobry :>