Improwizowany ODCINEK SPECJALNY - 20-letni Pecet ze STRYCHU?

in polish •  11 months ago 

2000 subskrybcji przyszło do mnie szybciej niż się spodziewałem, a dużą rolę w tym odegrał wspólny materiał który nagrałem razem ze ZMASLO. Witam zatem wszystkich nowych jak i stałych widzów! W ramach dość niespodziewanego (szczególnie dla mnie) odcinka specjalnego postanowiłem odkopać swój stareńki, przeszło 20-letni komputer. Odkryjcie razem ze mną co znalazłem w środku.

Nagrywane przednią kamerą Xiaomi Mi A1

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pandemicum! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!