Żądza pieniądza, czyli jeleń na pastwisku.

in polish •  11 months ago 

Źycie nie rozpieszcza, pazerność zabija...
Nie działam na rynku fx, gram na BTC.
Nie jest źle, ale moja gĺupota mnie wykończy. Zauważyłem pewien schemat.
Po każdej wtopie na BM, nabywam pokory, trzymam się ustalonych zasad.
Od kilku dni, wpłacałem na BM jakąś kwotę, ustalałem zysk na 8-10% zostawiałem na noc, rano wypłacałem, i było git.
Wczoraj, starego durnia coś podkusiło. Zamiast grać na lewarze 10, ustawiłem 25 i zysk na 15%. .
Weszło. W 30 minut. I zamiast wypłacić, jakaś cholera mi szepta: "bitmex wypłaca raz dziennie, od 13. zagraj, jutro wypłacisz więcej, kasa nie lubi bezruchu... " Fakt, lubi ruch. Zamiast "do", to "z" mojej kieszeni...
W maju, w 2 tygodnie zrobiłem z 0.09btc 0.71 btc. Myślałem, iż coś się nauczyłem. Stosowałem zasadę, aby nie grać rano. Pycha wygrała, całość rano postawiłem...
Teraz znów etap pokory i zasad. Jeden plus, iż nie mam takiej euforii, gdy na binarkach grałem...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To teraz zdradź tę taktykę na 8% dziennie na x10 ;)

Congratulations @obywatel! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!