Czy to cała prawda o Krakenie?steemCreated with Sketch.

in polish •  7 months ago  (edited)
Kraken... Niszczyciel statków, postrach żeglarzy. Mityczny potwór morski! Podobno pierwsze przekazy na jego temat pojawiają się w mitologii nordyckiej w XII wieku.

Le Poulpe Colossal - by malacologist Pierre Dénys de Montfort, 1801, from the descriptions of French sailors reportedly attacked by such a creature off the coast of Angola. (Public Domain)

Czy na pewno?

Gaius Plinius Secundus zwany Starszym, rzymski historyk i pisarz, który żył w latach 23 - 79 n.e. na terenie dzisiejszych Włoch, wspominał o Krakenie - potworze blokującym Cieśninę Gibraltarską.

Plinius napisał dzieło "Naturalis historia" (Historia naturalna). To rodzaj encyklopedii, zebranej przez niego wiedzy zawartej w 37 księgach. Zawierały one materiały zebrane przez autora jak również pozyskane z innych źródeł. Przykładowo informacje o Europie północnej pochodzą z traktatu Pyteasza z Massalii "O Oceanie" z IV wieku p.n.e. . Morze nie było obce Pliniusowi - zginął tragicznie dowodząc eskadrą rzymskich okrętów płynących na pomoc mieszkańcom zamieszkującym Pompeje, Herkulanum i Stabie podczas wybuchu Wezuwiusza. Możemy więc z dużą dozą wiarygodności założyć, że skoro pisał o Krakenie to opierał swoje świadectwo na prawdziwych danych pozyskanych na podstawie własnych obserwacji i relacji naocznych świadków.

Wróćmy jednak do tytułowego Krakena. W szerzej opisanej formie pojawia się on w pochodzącym z 1752 roku dziele "Natural history of Norway" autorstwa biskupa Bergen, Erika Pontopiddana. Opisany zostaje jako stworzenie, którego macki mogą objąć największe okręty, wystający z morza grzbiet przypomina pływającą wyspę a od jego wydzieliny woda była zabarwiona na ciemno.

Pierre Denys de Montfort's Poulpe Colossal attacks a merchant ship. (Public Domain)

Wydaje się mało prawdopodobne aby wszystkie te wzmianki w dawnych księgach, legendy i mity związane z morskim potworem były jedynie wytworem wyobraźni i fantazjami dawnych żeglarzy. Historia świata zna wiele przykładów, że u podstawy każdej fantastycznej opowieści może leżeć ziarno prawdy. Tak również jest z Krakenem, morskim potworem, postrachem mórz i oceanów wciągającym pod wodę całe okręty wraz z załogą na pokładzie.

Dziś historycy wsparci wiedzą malakologów, adeptów działu zoologii zajmującej się badaniem mięczaków, skłaniają się ku teorii, że pod maską morskiego potwora skrywa się mięczak - Kałamarnica olbrzymia, kalmarzec (Architeuthis dux). Wrzecionowata budowa ciała, 10 macek w tym dwie dłuższe i zakończone haczykowatymi przyssawkami, czynią z niej szybkiego drapieżnika polującego na ryby, niegardzącego skorupiakami i małżami. Na podstawie treści żołądków zbadanych egzemplarzy wiadomo również, że kałamarnice olbrzymie są kanibalami - pożerają mniejszych przedstawicieli swojego gatunku. Największy dotąd okaz został znaleziony w 1887 przy brzegach Nowej Zelandii. Długość całego ciała 18 metrów, długość macek 12 metrów - prawdziwy potwór. Udało się również sfilmować kałamarnice olbrzymią w naturze. W pobliżu należącego do Japonii archipelagu Ogasawara składającego się 30 wysepek wulkanicznych. W lipcu 2011 naukowcy współpracujący z Discovery i NHK dokonali nagrania żywego okazu w środowisku naturalnym.

Zasięg występowania kałamarnicy olbrzymiej pokrywa się z dawnymi szlakami morskimi co uprawdopodabnia teorię o spotkaniach z nim na morzu. Ziarno prawdy zebrane przez malakologów zdaje się potwierdzać, że mityczny potwór rzeczywiście istnieje. :)

Ten "potwór" ma naturalnych wrogów. Na kałamarnice olbrzymie polują kaszaloty. Zdolne nurkować na ponad 1000m w głąb oceanu.

Również rekin polarny nie pogardzi taką zdobyczą.

Jest jeszcze coś co stawia kropkę nad i w historii o Krakenie. W wodach arktycznych żyje Mesonychoteuthis hamiltoni - Kałamarnica kolosalna.

Na podstawie jej szczątków zbadanych z żołądków kaszalotów i w oparciu o badania schwytanych egzemplarzy stwierdzono, że jej masa może dochodzić do 750 kg a długość do 14-17 metrów. Danych jest jednak wciąż za mało by dokładnie poznać te stworzenia. Zasięg jej występowania przedstawia obrazek poniżej.

Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, że Kraken nie istnieje ?

W każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. :)

The Kraken, as seen by the eye of imagination

Bibliografia
George M. Eberhart: Mysterious creatures: a guide to cryptozoology oraz Wikipedia
Foto - Wikimedia

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 upvotes. Your next target is to reach 200 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

MEDAL.jpg

Gratuluje wygranej w konkursie w tagu #Pl-zwierzeta: https://steemit.com/pl-zwierzeta/@kamilkowalski/konkurs-and-zgloszenia-do-kuratorstwa-lipiec-sierpien-2018-akcja-perpetuummobile
Nagroda za 2-gi dzień konkursu.
Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 3 dni roboczych.


Nagroda: przelew został wykonany.

Swoją drogą Post REWELACYJNY!

·

Dziękuję. :)

To dla mnie duże wsparcie.

Wszystkie środki pozyskane przez to konto zamieniane będą na Steem Power w celu podniesienia wartości głosu i wspierania nim polskich autorów na Steemit. :)